Dagens skattetips: Trenger du mer tid på skattemeldingen? Slik får du utsettelse

Stig Flesland

Fristen for å levere skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister nærmer seg med stormskritt. Trenger du mer tid? Det kan du ordne ved å søke om utsettelse.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Den enkleste måten å søke om utsettelse for lønnstakere og pensjonister er å gå inn via Altinn.no og levere RF-1115 «Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen» elektronisk. Du vil da automatisk få 30 dagers utsettelse samt en bekreftelse på at søknaden er innvilget.

Du får imidlertid sjelden utsettelse lenger enn til 31. mai.

Ektefeller må eventuelt sende hver sin søknad. Fristutsettelse for den ene ektefellen gjelder kun for denne og ikke automatisk for den andre ektefellen.

Næringsdrivende

Næringsdrivende kan søke elektronisk om 14 dagers utsettelse med innleveringen ved å gå inn via Altinn og levere RF-1114.

Når det gjelder fristutsettelse for næringsdrivende som bistås av regnskapsfører eller revisor, kan skattekontoret gi utsettelse med innleveringen for inntil 10 pst. av søkerens navngitte klienter. Det kan i disse tilfellene ikke gis utsettelse lenger enn en måned, dvs. til 30. juni. Søknaden kan sendes via Altinn på skjema RF-1113.