Dagens skattetips: Eier du aksjer? Da reduseres gjelden din

Stig Flesland

Innføring av verdsettelsesrabatt på blant annet aksjer har ført til at aksjene ikke lenger verdsettes fullt ut i skattemeldingen.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Samtidig kan ikke all gjeld trekkes fra når man regner ut skattemessig formue.

Slik slår det ut

Olga eier børsnoterte aksjer med en formuesverdi på kr 1,6 mill. (markedsverdi kr 2 mill.), primærbolig med formuesverdi på kr 1 mill. (beregnet markedsverdi på 4 mill.) og har en gjeld på 750.000 kroner.

Hun får ikke fullt ut redusert bruttoformuen med gjelden. Gjeldsreduksjonen blir:

Gjeld tilordnet aksjene:

(kr 750.000 x kr 2 mill./kr 6 mill.) = 250.000 kroner

Fradragsberettiget gjeld tilordnet aksjene:

kr 250.000 x 0,8 = 200.000 kr

Fradragsberettiget gjeld blir redusert med 50.000 kroner

(kr 250.000 – 200.000).

Samlet vil imidlertid Olgas formue reduseres med 350.000 kroner som følge av rabatten på aksjene.