Trenger du vår hjelp når skattemeldingen kommer?

Stig Flesland

Hvert år ber en rekke personer oss om ekstra bistand i forbindelse med skattemeldingen.

Våre rådgivere kan gjennomgå skattemeldingen sammen med deg i et møte for å være trygg på at du får med deg alt du har krav på og for å gjøre de riktige disposisjonene.

Dette inngår ikke i medlemskapet i Skattebetalerforeningen, men mange vil nok ha behov for å være trygge på at alt er i sin skjønneste orden, og medlemmer har gunstig pris på denne type tjenester.

Skattemeldingen sendes ut kort tid før påske og det er mulig å få vår bistand i hele perioden frem til innleveringsfristen (som er 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende).

Samtidig kan det være fornuftig å være tidlig ute, spesielt dersom du vet at spørsmålene dine er komplekse.

De som kan møte deg er våre rådgivere og advokater:

  • Rolf Lothe
  • Kjell Magne Ryland
  • Trond Olsen

Ønsker du å møte oss i våre kontorer i Oslo sentrum, kan vi ta imot deg både på dagtid og om ettermiddagen.

Vi er også tilgjengelig på telefon og epost. For prisoversikt og bestilling av timer, kontakt oss på:

Tlf 22 97 97 00 post@skatt.no  eller: Bli medlem