Dagens skattetips: Utleieinntekter? Slik gjør du det i skattemeldingen!

Stig Flesland

Veldig mange har utleieinntekter fra utleie i egen bolig eller en egen utleiebolig. Og mange er usikre på om det er skatt på inntektene og hvilke fradrag de kan få.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Vi skal vise hvordan reglene slår ut med to ulike eksempler.

Vilde har leid ut egen bolig

Vilde eier en enebolig med hybelleilighet. Frem til desember bodde hun i eneboligen og leide ut hybelleiligheten fullt møblert for 5.000 kroner per måned. Så lenge hun benytter minst halvparten av utleieverdien av boligen til egen bruk er leieinntekten skattefri.

Men i hele desember leier hun også ut den delen hun selv bor i for 16.000 kroner (langtidsutleie). Det innebærer rett og slett at hun går på en smell.

Hvis de årlige bruttoleieinntektene ved å leie ut hele boligen overstiger 20.000 kroner, vil alle utleieinntektene være skattepliktige. Ettersom leieinntekten i desember utgjorde 21.000 kroner, blir dermed alle leieinntektene i 2018 skattepliktige.

Vilde må dermed fylle ut skjemaet RF-1189 «Utleie mv. av fast eiendom» og legge dette ved skattemeldingen.

Skattepliktig inntekt er faktiske leieinntekter med fratrekk for relevante kostnader. Typisk utgifter det gis fradrag for er utgifter til strøm, forsikring, eiendomsskatt, kommunale avgifter, husleie til borettslag, møbler, annonsering, eiers reise til utleieobjektet og vedlikehold.

Dag har korttidsutleie i egen bolig

Dag leier ut et rom i leiligheten gjennom Airbnb for 800 kroner per natt. Han leier ut rommet 5 netter per måned, altså for til sammen 48.000 kroner per år. Rommet brukes ellers til kontor. Kostnadene i forbindelse med utleien utgjør kr 7.200 i året.

Skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig er avviklet fra 2018.

Leieinntekter fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager beskattes som kapitalinntekt.

Det gis et sjablongfradrag for kostnader, slik at 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, regnes som skattepliktig inntekt (gjelder for boligen i hele inntektsåret, og ikke per utleieforhold).

Skattepliktig inntekt som følge av utleieforholdet:

32.300 kroner ((48.000 – 10.000) x 0,85)).

Skatten utgjør kr 7.429, slik at Dag sitter igjen med

33.371 kroner (48.000 – 7.429 – 7.200).