Feil i skattemeldingen

Stig Flesland

Det er feil i en rekke skattemeldinger, skriver Landbruk24 og viser til informasjon fra Norges Bondelag og Regnskap Norge.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Feilene har oppstått i tre ulike poster som gjelder skogbrukseiendom, gårdsbruk og annen fast eiendom med skattepliktig avkastning. I alle tilfellene er de forhåndsutfylte verdiene i skattemeldingen feil.

Nærmere bestemt er det disse postene som er feil:

  • Post 4.3.4 Skog, forhåndsutfylt med 80% av 2017-verdien.
  • Post 4.3.3 Gårdsbruk, forhåndsutfylt med 90% av 2017-verdien.
  • Post 4.3.5 Annen fast eiendom med skattepliktig avkastning, forhåndsutfylt med 90% av 2017-verdien.

Det riktige på alle postene skulle vært 80 % av 2016-verdiene.

Skattedirektoratet kommer til å sende brev til de direkte berørte med informasjon om feilen og hvordan de skal forholde seg til den i skattemeldingen for 2018.

Til organisasjonene har Skattedirektoratet opplyst at de som rammes av feilen må korrigere den selv. Samtidig skrives det at Skatteetaten kommer til å ta grep for å rette feilen til skatteoppgjøret – dersom den skattepliktige selv ikke har gjort det.