Gjør helomvending om personalrabatter. Sjekk hvor mye du kan få skattefritt nå.

Stig Flesland

Etter å ha fått mye kjeft, snur regjeringen delvis om i saken om personalrabatter. Nå åpnes det for omfattende skattefritak.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Regjeringen tar fem konkrete grep i saken:

  • Skattereglene for personalrabatter blir mer fleksible. Vilkåret om maksimal rabattsats på 50 prosent fjernes, slik at også rabatter på 100 prosent kan gis skattefritt. Det betyr at ansatte kan motta 100 prosent rabatt på varer inntil 8.000 kroner, 50 prosent rabatt på varer inntil 16.000 kroner og 25 prosent rabatt på varer inntil 32.000 kroner.
  • Verdien av personalrabatter som kan gis skattefritt, økes fra 7.000 til 8.000 kroner.
  • Beløpsgrensen for skattefrie gaver økes fra 1.000 kroner til 2.000 kroner. Grensen har stått uendret siden 2009.
  • For fribilletter i transportnæringen utsetter regjeringen iverksettelsen av de nye reglene til 1. juli 2019. Hensikten er at transportselskapene skal få tid til å utforme nye billettordninger.
  • Skattemyndighetene skal aktivt legge til rette for enklest mulig etterlevelse for næringslivet og utarbeide en veileder sammen med Virke og NHO.

– En ansatt i et kino- eller transportselskap vil kunne motta gratisbilletter til en verdi av inntil 10 000 kroner i året, hvis de utnytter både gave- og personalrabattreglene fullt ut. Heving av gavegrensen innebærer at arbeidsgivere alternativt kan velge å sponse for eksempel treningskort med inntil 2.000 kroner skattefritt, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

«Oppsiktsvekkende»

Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen, kaller endringen «oppsiktsvekkende».

– Det er veldig bra at Siv Jensen går tilbake på skjerpet skattlegging av naturalytelser. Frustrasjonen har vært stor, og dette har nådd frem til finansministeren, sier Hegdahl, og legger til:

– Det oppsiktsvekkende i denne saken er imidlertid at departementet ikke bare reverserer ordningen og går tilbake til tidligere gjeldende grenser for hva som er skattepliktig og skattefritt. De går faktisk svært mye lenger. Selv om tidligere gjeldende regler ikke var helt klare, er det liten tvil om at de nå foreslåtte reglene løfter skattefrihet for naturalytelser opp på et helt nytt og høyere nivå, sier advokaten.

Han mener at disse reglene kommer til å gjøre en reell forskjell for alle som mottar denne type ytelser eller får rabatter.

– For alle som mottar naturalytelser, eller gis rett til å kjøpe varer med rabatt, vil de nye grensene gjøre et utslag i lommeboken. Og det uavhengig av om man sammenligner med foreslåtte eller tidligere gjeldende regler, sier Hegdahl.