Vi utvider telefontiden!

Stig Flesland

Frem til fristen for levering av skattemeldingen (for lønnsmottakere og pensjonister) utvider vi vår telefontid!

Fra og med tirsdag 23. april har vi utvidet telefontid på vår Skattehjelptelefon (22 97 97 10). Da bemanner våre rådgivere og advokater telefonen mellom 10.00 og 11.30 og mellom 12.00 og 15.00.

Denne utvidede telefontiden har vi frem til skattemeldingen skal leveres, 30. april.