Dagens skattetips: Slik fører du utgifter til jobbpendling i skattemeldingen

Stig Flesland

Arbeidsreise er fradragsberettiget og er vanligvis ikke ferdigutfylt i skattemeldingen.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Fradraget gis med en sats på 1,56 kr per kilometer (over 50.000 km: 0,76 kroner oppad begrenset til 75.000 km), med et bunnfradrag på 22.350 kroner.

Med eksempelvis 40 km til jobben, blir fradraget som følger: 28.704 kr (80 km x 1,56 kr x 230 dager) – 22.350 = 6.354 kroner.

Pendlerreise beregnes tilsvarende.

I tillegg er det mulig å få fradrag for kjøring som skjer når du leverer i barnehage dersom dette fører til en omvei til/fra jobb og det er mulig å få fradrag for kjøring i forbindelse med tilsyn av utleiebolig.

I praksis

For å vise hvordan fradrag fungerer, kan vi ta et eksempel:

Per er familiependler mellom Oslo og sin familie i Sverige. Reiseutgifter han maks kan kreve i fradrag er:

1-50.000 km: 1,56 kroner per km maks. 78.000 kroner
50.000 – 75.000 km: 0,76 per km maks. 19.000 kroner
Over 75.000 km: ikke fradrag 0 kroner
Samlet fradrag maks. 97.000 kroner
Bunnfradrag 22.350 kroner
Fradrag i skattemeldingen maks. 74.650 kroner

Per krever i stedet fradrag for utgifter til å fly. Han kan dokumentere at flybillettene har kostet 100.000 kroner. Til fradrag kommer bunnfradraget på 22.350 kroner. Dermed kan han kreve 77.650 kroner i fradrag i skattemeldingen.

Pendlerleilighet

Per har også en egen pendlerleilighet, som han betaler 8.000 kroner i måneden for. I denne har han mulighet til å lage egen mat, altså «kokemuligheter».

Nye regler fra 2018 innebærer at det ikke er fradrag for kost hvis det er kokemuligheter i pendlerboligen. Det gis heller ikke fradrag for merutgifter til kost eller losji ut over 24 måneder. Tidsbegrensningen på 24 måneder får imidlertid ikke virkning før i 2020.

Per får fradrag for merutgifter til losji i post 3.2.7 med 96.000 kroner (8.000 kroner x 12 måneder).

Fra 2020 vil det være lønnsomt at arbeidsgiver dekker merkostnadene til losji.