Slik ser den nye skattemeldingen ut

Stig Flesland

Fra og med neste år skal alle få ny skattemelding. I år er det bare enkelte utvalgte som får innblikk.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

En rekke skattytere kommer i år til å få en helt ny skattemelding. Hvem – og hvor mange – er ikke sikkert. Den store forskjellen er nå at skattytere i større grad skal bli bevisst på sine egne forhold, og man skal fange opp inntekter og fradrag som burde vært med i skattemeldingen.

Nytt utseende

– I ny skattemelding skal skattepliktige veiledes mer direkte ved at de blir stilt relevante spørsmål ut fra egen situasjon og blir gjort oppmerksomme på forhold som må fylles ut, sier avdelingsdirektør Lucie Aunan i Skattedirektoratet.

Det er hun som har ansvaret for den nye skattemeldingen – og som nå jobber for fullt med å teste den på brukere. Resultater fra brukertester i 2018 har så langt vært svært positive.

Hvordan kommer så vi som skattebetalere til å merke nyhetene? Eller for å si det på en annen måte: Hva er egentlig endringene? Ifølge Aunan er det flere ting, både når det gjelder utseende og funksjonalitet.

Lucie Aunan, Skattedirektoratet

– Den nye skattemeldingen har fått et nytt utseende. Postene slik vi kjenner dem i dag erstattes av temaer som grupperes etter hva som hører naturlig sammen. Et eksempel er temaet «Bank og lån», hvor du vil finne  innskudd, renter og lån, og alle opplysningene knyttet til én konto samlet.

Endres fortløpende

En annen endring er at det er logisk sammenheng mellom felter. Det vil si at dersom du fyller ut opplysninger i ett felt, som også krever utfylling i ett annet felt, får du beskjed om det. Og hvis du endrer tall i et felt, blir oppsummering og skatteberegning oppdatert fortløpende, sier Aunan, og fortsetter:

– Løsningen viser grunnlagsdata som er rapportert til Skatteetaten, også inkludert opplysninger som Skatteetaten mottar etter at det forhåndsutfylte utkastet er produsert. Det betyr at hvis det kommer nye opplysninger etter 4. april, men før leveringsfristen, vil brukeren bli varslet om at skattemeldingen er oppdatert, sier Aunan.

Hun legger imidlertid til at dette kommer til å hende med nokså få. Skattedirektoratet anslår at det kun er 1 av 100 som kommer til å motta slike varsler.

– For de som benytter leveringsfritak vil vi bruke de siste grunnlagsdataene som er mottatt. Det er fortsatt den skattepliktiges ansvar å sørge for at skattemeldingen leveres med riktige opplysninger, men løsningen gjør det lettere for skattepliktig å få med eventuelle korrigeringer i grunnlagsdata, som leveres av tredjeparter, sier Aunan.

Ny for alle neste år

– Når skal den nye skattemeldingen lanseres for alle?

– I 2020 vil alle lønnsmottakere og pensjonister etter planen få ny skattemelding. Vi planlegger også for at et utvalg skattepliktige (lønnsmottakere og pensjonister) vil få den nye skattemeldingen i 2019, sier Aunan.

Det er først og fremst personer med skatteforhold som omfatter noen av følgende temaområder som kan/kommer til å motta den nye skattemeldingen i år:

  • arbeid, trygd og alderspensjon
  • bank, lån og forsikring
  • bolig og eiendeler
  • gave og arv
  • utgifter til pass av barn
  • betalt skatt i utlandet
  • årsavgift på VPS-konto
  • utleie i Norge og utlandet

En ny skattemelding for næringsdrivende skal etter planen være klar  i 2021.