Dagens skattetips: Utnytt personfradraget

Stig Flesland

Simen er student og gift med Ida

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Ida er i full jobb, og har i tillegg store leieinntekter fra en utleieleilighet. Simen studerer, og har ingen inntekt. Personfradraget i skatteklasse 2 for ektefeller er fjernet fra 2018.

Det vil i dette tilfellet være svært gunstig hvis Ida overfører leieinntekter eller andre kapitalinntekter på minst 54.750 kroner til Simen, så får de hver personfradrag i skatteklasse 1 med 54.750 kroner, og sparer til sammen 12.593 kroner i skatt.