Skattehopp for pendlere

Stig Flesland

Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen

(Foto: Bo Mathisen)

Pendler du? Har du egen pendlerbolig med kokemuligheter? Da kan du få en ubehagelig overraskelse i årets skattemelding.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Fra og med inntektsåret 2018 er det nemlig ikke lenger fradragsrett for utgifter til kost når man har kokemuligheter i pendlerboligen. Du kan da heller ikke motta tilsvarende skattefri godtgjørelse fra arbeidsgiver.

Skatteskjerpelse på 10.000

– For 2017 fikk en pendler som hadde kokemuligheter i boligen 205 kroner i kostfradrag pr. dag, tilsammen 50.000 kroner. Når fradraget er fjernet for 2018, betyr det en skatteskjerpelse på mer enn 10.000 kroner. Har arbeidstager tidligere fått skattefri kostgodtgjørelse av arbeidsgiver, kan skatteskjerpelsen bli nesten 25.000 kroner. Endringene medfører en betydelig skatteskjerpelse for pendlere, sier Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen.

Det vil fortsatt bli gitt fradrag for ekstrakostnader til losji i forbindelse med en pendlerbolig. Dette fradraget fjernes imidlertid fra 2020 når pendleroppholdet har hatt en varighet på mer enn 24 måneder.

– Rammer veldig mange

– De aller fleste pendlere vil nok ha kokemuligheter i pendlerboligen, og dette er derfor en skjerpelse som rammer mange pendlere, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

– Begrunnelsen for endringen av kostfradraget er at lovgiver mener en ikke har merutgifter til kost når en har kokemuligheter i pendlerboligen. Dette kan nok diskuteres i noen tilfeller, for eksempel er det nok dyrere for en familiependler å lage egen mat i pendlerboligen enn at familien hadde laget en ekstra porsjon hjemme, sier Lothe.