Skattemeldingen: Pensjon fra Sverige eller Danmark? Du kan miste fradrag!

Stig Flesland

Fra og med i fjor ble pensjon fra Sverige og Danmark forhåndsutfylt i skattemeldingen. Det kan koste norske pensjonister dyrt å stole på tallene Skatteetaten har ført inn for dem.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Over 20.000

I fjor var det over 20.000 skattebetalere som hadde pensjon fra de to landene. Dersom de ikke følger ekstra godt med risikerer de å miste pensjonsfradrag de har krav på.

Årsaken er at Skatteetaten i et ukjent antall tilfeller har forhåndsutfylt pensjonsinntekt fra Sverige og Danmark i feil post i skattemeldingen. Pensjonister som er rammet må selv rette opp dette, hvis ikke vil skatten bli for høy.

Slik fører du riktig

Pensjoner som kan sammenlignes med norsk folketrygd skal stå i post 2.2.3. Pensjonen kvalifiserer da til det såkalte skattefradraget for alderspensjonister.

Men Skatteetaten har – i år som i fjor – valgt å plassere all pensjon fra Sverige og Danmark i post 2.2.2, en post for pensjoner som ikke gir grunnlag for skattefradraget.

Her har de altså plassert private pensjoner, tjenestepensjoner ol. som skal stå i denne posten, men også offentlige pensjoner som egentlig skal stå i post 2.2.3.

Mener ansvaret er ditt

Skatteetaten bekrefter overfor Skattebetalerforeningen at opplysningene kan være ført opp i feil post, men mener at det er den enkelte pensjonist som er «ansvarlig for å oppgi fullstendig informasjon om eventuelle pensjonsutbetalinger, og føre dette i skattemeldingen.»

PS! Hadde du i 2017 full pensjon fra Folketrygden i Norge hele året i tillegg til pensjon fra utlandet, trenger du ikke å foreta deg noe.

Er du usikker på om dette gjelder deg? Vi kan hjelpe deg!