Skattemeldingen: Dette er de vanligste feilene du og jeg gjør

Stig Flesland

Foto: Skatteetaten

Ifølge Skatteetaten er det flere poster de ofte må endre når de jobber med å sjekke skattemeldingen. Altså poster i skattemeldingen hvor skattyter ofte gjør feil.

 

Færre feil når andre oppgir tallene

Skatteetaten opplyser til oss at de ikke kan sende en detaljert oversikt over poster der skattytere oftest gjør feil eller hvilken poster Skatteetaten endrer, men de har like fullt en oversikt over vanlige feil.

– Det vi kan si er at erfaringen viser det er færre feil når opplysninger hentes direkte fra innrapportering fra en tredjepart (grunnlagsdata) som arbeidsgivere, banker osv, skriver Lene Marie Ringså, seksjonssjef personskatt i Skatteetaten, i en epost.

– Det forekommer flere feil i postene som ikke er forhåndutfylt og der skattebetalere selv må fylle inn opplysninger, for eksempel enkelte fradragsposter.

Vanlige feil

Videre gir Skatteetaten eksempler på vanlige feil i skattemeldingen, slik de opplever det:

  • Ved fordeling av renter og gjeld mellom ektefeller og samboere, føres gjeld som gjeldsrenter og motsatt. I tillegg er det mange som overfører korrekt beløp, men glemmer å redusere hos den som har rentene ført på skattemeldingen.
  • Skattepliktige leieinntekter føres ikke alltid riktig. Disse skal føres inn i skjema RF-1189, da blir post 2.8.2 oppdatert automatisk i skattemeldingen.
  • Mange med reiseutgifter krever fradrag for bomutgifter men de fleste har ikke krav på fradrag for dette. Sjekk reisefradragskalkulatoren: skatteetaten.no/reisefradrag
  • Mange fører alle pendlerutgifter, inkludert reiser, i post 3.2.7. Reisene skal føres i post 3.2.8/3.2.9.
  • Enkelte krever fradrag for gaver til organisasjoner som ikke er på listen over godkjente organisasjoner. Finn ut hvilke organisasjoner og les mer om dette fradragspost her: 3.3.7
  • Ikke alle næringsdrivende leverer innen fristen 31. mai, noe som fører til tvangsmulkt. Noen er ikke oppmerksom på at de har mottatt skattemelding for næringsdrivende og at dette må leveres. De tror de kan bruke leveringsfritak.

Den største feilen

Men selv om dette er feil som kan være kostbare – på mange måter – trekker Ringså frem en annen feil som den aller vanligste – og den mest alvorlige:

– Den største ‘feilen’ er kanskje det at skattyter ikke kontrollerer innholdet i skattemelding (utover å sjekke om de har fått foreløpig skatt til gode eller restskatt). Den enkelte er ansvarlig for at opplysningene som leveres er fullstendig og korrekt. Derfor er det viktig å sjekke at alt stemmer.