Slik rapporterer du inn bonuspoeng

Stig Flesland

Skatteetaten har ikke kontroll på hvor mange som faktisk gjør det, men det er du selv som har ansvaret for å rapportere inn privat bruk av bonuspoeng du har opptjent gjennom jobben.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Har ingen oversikt

– Skatteetaten har ingen samlet oversikt over dette, da slike opplysninger ikke blir spesifisert i et eget felt i skattemeldingen, skriver Lene Ringså, seksjonssjef i Skatteetaten, i en epost.

Hun opplyser også at det heller ikke i fremtiden vil bli et eget felt for dette.

– Det vil ikke bli et eget felt for dette på skattemeldingen, men det vil opprettes en egen kode i a-meldingen som arbeidsgiver skal benytte for innrapportering.

Hva må du gjøre?

Hvis du skal gjøre alt etter boken i 2018, må du selv finne verdien av bonuspoengene du bruker/har brukt og føre dem inn i skattemeldingen. Opplysningene skal føres inn i post 2.1.1.

Her skal blant annet følgende ytelser føres opp – i tillegg til flybonuspoeng:

  • Fri bruk av bil utenom arbeidstid
  • Gratis avis, mobiltelefonabonnement, bredbånd
  • Flybonus
  • Helt eller delvis gratis bolig
  • Gratis arbeidstøy
  • Dekket kostnader til feriereise
  • Gunstig lån fra arbeidsgiver
  • Fordel vunnet ved innløsning eller salg av opsjon som gir rett til kjøp eller salg av aksje eller grunnfondsbevis til eller fra arbeidsgiver.
  • Kostnader til eller dekket barnehage for dine barn