Nå kan du få bot for å la være å informere Skatteetaten om hvem som bor hos deg

Stig Flesland

Foto: Ernst Larsen/Skattedirektoratet

Skatteetaten har nå begynt å bøtelegge huseiere som ikke opplyser hvem de leier ut til. Det skriver Skatteetaten i en pressemelding.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Plikter å informere

Omtrent 100 huseiere har eller skal få vedtak om gebyr på 10.170 kroner fordi de ikke har oppgitt hvem som bor på adressen.

I henhold til den nye folkeregisterloven plikter nemlig huseiere å informere om dette når Skatteetaten spør. De som i disse dager får brev om gebyr, har ikke svart på henvendelsen.

­- Dette er en avkriminalisering av noe som tidligere var straffbart, og vi håper at vi ved å bruke gebyrordningen får flere til å bistå folkeregistermyndigheten med å holde våre registre oppdatert, det sier underdirektør Harald Hammer i Skattedirektoratets rettsavdeling.

Bruker informasjonen for å skattlegge

Etter henvendelse fra folkeregistermyndigheten plikter personer over 15 år som oppholder seg i Norge, å gi følgende opplysninger om seg og sin husstand:

  • fullt navn
  • fødselsdato
  • fødested
  • kjønn
  • sivilstand
  • foreldreansvar
  • adresse
  • yrke
  • arbeidssted
  • statsborgerskap

– Det er viktig for myndighetene å vite hvem som på en eiendom av hensyn til både ettersøking av beboere i forbindelse med brann, og for at rett skatt skal tilfalle rett kommune, sier Hammer.

Informasjon om hvem som bor på eiendommen benyttes også som kontrollgrunnlag ved beskatning av leieinntekter fra utleieboliger. Økt kvalitet på denne informasjonen gjør at det enklere for skattemyndighetene å kontrollere hvor folk bor og slik sikre at leieinntekter blir beskattet korrekt.

Maks bot

Hovedregelen er at man får et overtredelsesgebyr på ¼ rettsgebyr per dag utover svarfristen inntil maks 15 rettsgebyr. Det vil si inntil 60 dagers forsinket/unnlatt svar – maksimalt 16 950 kroner.

Per 1.1.2018 utgjør ett rettsgebyr 1 130 kroner og ¼ rettsgebyr utgjør 282,50 kroner.