Så mye kan du få i personalrabatt uten å betale skatt

Stig Flesland

I mai kom det nye regler for naturalytelser og personalrabatter.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Disse gir en helt ny hverdag for alle som får personalrabatt i forbindelse med jobben, som for eksempel butikkansatte.

Det ble da varslet at man skulle komme tilbake med en beløpsgrense for skattefrie rabatter i statsbudsjettet.

Slutt på bruk av skjønn

Denne grensen er nå foreslått satt til 7.000 kroner. Det vil si at dersom du får mer enn dette beløpet i rabatt i løpet av året, så må du betale skatt av det overskytende.

Les mer om de nye reglene:  Arbeidsgivere kan bli straffet for å ikke rapportere inn frynsegoder

– Dette er et område som tidligere har vært preget av skjønnsmessige regler. Beløpsgrensen på 7.000 medfører helt sikkert at mange som tidligere har brukt personalrabatter aktivt, nå må betale skatt av denne ordningen. Samtidig åpner grensen for at andre bedrifter kan tilby lignende ordninger, der det lar seg gjøre, som en del av frynsegodene i bedriften, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Noen får kraftig smell

– Når det gjelder den skattefrie beløpsgrensen for personalrabatter er det vanskelig å si noe absolutt om rimeligheten av denne; den kan være rimelig i noen tilfeller, mens den i andre tilfeller etter vårt syn er for lav. Og dette er også noe av problemet med en slik absolutt grense: Når ytelsene er så forskjelligartede, vil en firkantet regel i mange tilfeller virke urimelig, mener Lothe – og fortsetter:

– Ofte er det også i arbeidsgivers interesse at de ansatte benytter arbeidsgivers produkter, og i slike tilfeller vil det kunne være rimelig med en høyere skattefri rabatt. Men det er ikke tvil om at de nye reglene vil kunne være reell skatteskjerpende for en del arbeidstakere.