Dieselbiler stuper i verdi – betyr det noe skattemessig?

Stig Flesland

Når biler skal verdsettes i skattemeldingen bruker man en egen skala eller tabell uavhengig av biltype og drivstoff. Men hva skjer når dieselbiler stuper i verdi?

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I det siste har vi sett at dieselbiler har falt kraftig i verdi. Årsaken er fremtidig usikkerhet rundt hvor og når disse kan benyttes.

«Spesielle grunner» må til

Ifølge boken Skatte-ABC kan formuesverdien i skattemeldingen settes lavere enn skalaen som er angitt i boken. Vilkåret er at definert slik: «dersom bilen av spesielle grunner er gått særlig mye ned i verdi».

Vi har derfor spurt Skattedirektoratet om dette fallet i pris den siste tiden for dieselbiler, spesielt småbiler, kan anses å være «en spesiell grunn»?

Svaret er noe i nærheten av «neppe».

Ingen føringer

– Det er gitt generelle føringer for fastsettelse av formuesverdien på biler. Det vil i utgangspunktet måtte vurderes konkret for hver enkelt formuesgjenstand, dvs. bilen, om den av spesielle grunner har gått særlig mye ned i verdi. Det er ikke gitt noen generell føring for at dieselbiler skal nedjusteres i verdi, skriver Lene Ringså, seksjonssjef i Skatteetaten, i en epost til oss.