Rigg utleieboligen for salg og få fradrag for kostnadene!

Stig Flesland

Selv om leietakeren din har flyttet ut er det fortsatt mulig å få fradrag for flere kostnader.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Ethvert leieforhold tar slutt. Men det finnes muligheter til å benytte seg av regelverket selv etter at utleieaktiviteten din er avviklet.

Hvis du for eksempel har leid ut boligen, men nå skal selge den eller ta den i bruk selv, kan du fortsatt kreve fradrag for kostnader. Riktignok er dette begrenset til «en rimelig avviklingsperiode», ifølge Skatteetaten.

Hvilke kostnader snakker vi da om?

Det kan være kostnader til vedlikehold og klargjøring for salg. Det vil si at du for eksempel kan gjøre overflateoppussing som maling og andre typer vedlikehold. Hvor lenge denne avviklingsperioden varer er ikke klart definert, men gjøres ut fra en såkalt «konkret vurdering».

Hvis bare en del av eiendommen vært leid ut, får du bare fradrag for kostnadene som knytter seg til den tidligere utleide delen.

Blir en regnskapsbehandlet bolig stående tom har du fortsatt fradragsrett for driftskostnader og vedlikeholdskostnader. Vilkåret er at utleieaktiviteten ikke opphører – altså at du fortsatt prøver å leie ut.

Tas i bruk som egen bolig

Hvis du tar i bruk boligen selv før utgangen av inntektsåret, må fradraget for driftskostnader (for eksempel kommunale avgifter og forsikring) reduseres forholdsmessig etter hvor mange måneder av året du faktisk bor i boligen.

Det samme gjelder her som ved salg av boligen: Vedlikeholdskostnader som påløper i avviklingsperioden, mens eiendommen ennå blir regnskapsbehandlet, er fradragsberettiget i sin helhet dersom kostnadene har tilstrekkelig tilknytning til regnskapsbehandlet utleieaktivitet.

Se eksempel fra skatteklagenemnda i NS 46/2017.