Slik kan din egen innsats på boligen eller hytta senke skatten

Stig Flesland

Hvis du selger hus eller hytte og gevinsten er skattepliktig (eller tapet fradragsberettiget), har du samtidig muligheten til å nyttiggjøre deg eget arbeid rent skattemessig.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Det er kun arbeid i forbindelse med enten nyoppføring og/eller påkostning som har en verdi skattemessig.

Verdien skal omfatte nyanlegg og senere påkostningsarbeider på bygget og tomten, herunder hageanlegg mv., men derimot ikke vedlikehold.

Hva er arbeidet verdt?

Dette arbeidet må verdsettes, og verdien legges til inngangsverdien på boligen eller hytta. Dess høyere inngangsverdien din er, dess lavere blir gevinsten (eller høyere er tapet).

Verdien av arbeidet ditt fastsettes skjønnsmessig, uavhengig av om verdien av eget arbeid er skattepliktig eller skattefritt.

Timeprisen, eller totalverdien, av arbeidet skal være det det ville ha kostet deg å få utført arbeid «av samme kvalitet» av andre. Du kan derfor ikke ta utgangspunkt i hva en håndverker koster, men du kan likevel argumentere for at du er vant med oppussing og på den måten få en ganske høy timepris.

Ved fastsetting av inngangsverdien tas også hensyn til gratisarbeid som venner mv. har utført.