Hva måtte skatteprosenten vært på hvis bompengene ble fjernet?

Stig Flesland

Over hele landet har det i høst vært bompengeaksjoner fordi bompengene har økt. Men hva hadde vært konsekvensen hvis man betalte bompenger over skatteseddelen?

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Det har Finansdepartementet gitt et anslag på i et brev som ble sendt ut i oktober.

Ifølge tall fra Finansdepartementet kommer norske bilister til å betale 10,4 milliarder i bompenger (netto sum, fratrukket kostnader) i 2019.

– Departementet har ikke beregnet hvordan dette kunne dekkes inn gjennom alminnelig skattefinansiering, skriver Finansdepartementet i svarbrevet.

– Men som et eksempel på alternativ finansiering vises det til regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2019 om å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for selskap og personer fra 23 til 22 prosent. Dette forslaget anslås å innebære en netto skattelettelse på i overkant av 14 mrd. kroner når en inkluderer justert utbytteskatt for å opprettholde samlet marginalskatt på utbytte omtrent på dagens nivå, skrives det videre.

Med andre ord måtte hver og en av oss være innstilt på å droppe skattelette for å fjerne bompengene.