Delingsøkonomi: Utleie av bil

Stig Flesland

Foto: Colourbox

Som Skatteetaten tidligere har poengtert, blant annet i våre spalter, delingsøkonomien er ikke underlagt andre skatteregler enn den «vanlige» økonomien. Imidlertid er det dukket opp en rekke problemstillinger som man har måttet ta stilling til.

En av disse er utleie av bil via en nettbasert markedsplass, som for eksempel nabobil.no.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I en uttalelse fra begynnelsen av april 2016 skriver Skatteetaten at utleieinntektene er skattefri dersom inntektene ikke overstiger kr 10.000 i inntektsåret. Ved skattepliktig utleie skal utgifter i utgangspunktet fradragsføres etter sats på kr 3,30 per kilometer der leietaker dekker drivstoff.

Dersom utleieinntektene overstiger fribeløpet på kr 10.000 er leieinntektene skattepliktige fra første krone. Kostnader pådratt i forbindelse med bilutleien er imidlertid fradragsberettiget ved skattepliktig utleie, jf. skatteloven § 6-1 første ledd.

Siden kostnader ved privat bruk av bilen ikke er fradragsberettiget, må det foretas en fordeling av kostnadene, slik at bare den del av kosnadene som knytter seg til utleien kommer til fradrag. I følge takseringsreglene gis det «fradrag for bruk i yrket med kr 4,10 per km (…) for bil som ikke lignes som yrkesbil.» Denne fradragssatsen er basert på at skattyter dekker alle kostnadene ved bilholdet, herunder drivstoff. Satsen passer ikke i tilfeller hvor leietakeren dekker kostnader til drivstoff i tillegg til leien.

Les hele uttalelsen her

Skattedirektoratet har kommet til at satsen kan brukes for inntektsåret 2015, men med reduksjon hvor leietakeren dekker drivstoff selv. I slike tilfeller må satsen reduseres til kr 3,30 per km.

Kostnader som kan fradragsføres i tillegg til satsen er for eksempel kostnader til parkering, bompenger, ferge og lignende dersom kostnadene dekkes av utleier og er knyttet til bilutleien. Det gis også fradrag for kostnader til utbedring av bilskade eller egenandel/bonustap ved skade oppstått under bilutleie dersom utleier dekker kostnadene. Øvrige bilkostnader anses omfattet av satsen. (saken fortsetter)

Banner bli medlem 2016

Et eksempel viser dette: Johan leier ut sin privatbil 21 dager i løpet av inntektsåret 2015. I resterende deler av året bruker Johan bilen selv.

Johan tjener kr 27 000 på bilutleie via nettbasert markedsplass i løpet av inntektsåret 2015. Nettbasert markedsplass tar en andel av leieinntektene for bruk av markedsplassen, tilleggsforsikring etc. på kr 2 700, noe som kan fradragsføres. Leietakerene til Johan har kjørt til sammen 2950 km. Bilen skal dermed ikke anses som yrkesbil, og Johan kan fradragsføre etter sats på kr 3,30 siden leietakerene har dekket drivstoff. Johan fører derfor opp et fradrag på kr 9 735 som fremkommer slik: 2950 km x kr 3,30. Johan har ikke hatt noen øvrige kostnader som ikke allerede dekkes av satsen.

Johans nettoinntekt fra bilutleien er dermed på kr 14 565 (bruttoinntekt på kr 27 000 fratrukket andel nettbasert markedsplass på kr 2 700 og fradrag etter sats på kr 9 735). Bruttoinntekten er imidlertid på mer enn kr 10 000, og nettoinntekten skal derfor beskattes som kapitalinntekt.