Dagens skattetips: Skattefradrag for bompenger

Stig Flesland

BOMPENGER: Kjører du mye bil, vil du som regel også betale en god slump i bompenger. (Foto: Colourbox)

I visse tilfeller har du krav på fradrag for utgifter til bompenger og ferge som en del av, eller rettere sagt, i tillegg til reisefradraget.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

For å kunne kreve fradrag for ferge eller bompenger må du ha «behov for bil», og utgiftene må overstige 3.300 kroner per år. «Behov for bil» har du bare dersom bruk av bil innebærer minst to timer kortere reise- eller ventetid per dag, sammenlignet med bruk av offentlige kommunikasjonsmidler.

Det gjelder også når det ikke går offentlig transport tidlig nok om morgenen.

Kostnadene til ferge og bompassering må kunne dokumenteres med kvitteringer for betalt abonnement, flerreisekort, enkeltbillett eller lignende.

Har du for eksempel årsabonnement for bompassering fordi summen av passeringer ved ren privatkjøring og reise til og fra arbeid gjør dette lønnsomt, er det tilstrekkelig å dokumentere dette, selv om du bare skal ha fradrag for betaling per tur.

Banner bli medlem 2016

Slik får du redusert skatten

Eksempel: Avstanden mellom hjem og arbeid er 50 kilometer hver vei, og Trond jobber vanlig femdagers uke. Arbeidsdagen starter så tidlig at det ikke er aktuelt å bruke offentlige kommunikasjonsmidler. Utgifter til bompassering er på 7.000 kroner per år.

Fradraget blir:
100 km x 230 dager x 1,50 kroner = 34.500 kroner
+ Bompenger 7.000 kroner
=Sum utgifter 41.500 kroner

Fra totalen må du trekke et bunnfradrag, som i 2015 var 16.000 kroner. Dermed blir det samlede reisefradraget på 25.500 kroner. 

Usikker? Vi kan bistå deg – les mer om medlemskap i Skattebetalerforeningen!