Lot klagesak samle støv i 15 måneder

Stig Flesland

En skattyter fikk avslag i straffen da saken hans ble behandlet i Skatteklagenemnda. Årsaken var at saken hadde ligget urørt i over 1 år.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Saken ble endelig avgjort før sommeren i år, men ble ikke offentlig kjent før i oktober. Den viser med all mulig tydelighet at Skatteklagenemndas sekretariat har vært kraftig underbemannet og slitt med å få unna saker.

Les hele avgjørelsen på Skatteetatens nettside.

Skattekontorets redegjørelse ble i dette tilfellet oversendt sekretariatet 24. oktober 2016. Deretter ble saken «på grunn av arbeidssituasjonen» liggende ubehandlet i sekretariatet til utgangen av januar 2018. Med andre ord skjedde det ikke noe som helst i saken på 15 måneder.

Avgjørelse innen «rimelig tid»

Skattyter var varslet om tilleggsskatt i denne saken, og utgangspunktet er at vedkommende da har krav på at endelig avgjørelse skjer innen rimelig tid i henhold til den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, kom frem til at tilleggsskatten og den skjerpede tilleggsskatten måtte reduseres fra 60 prosent til 50 prosent på grunn av saksbehandlingstiden.

Kan ikke ligge mer enn ett år

Ifølge rettspraksis er det brudd på konvensjonen både hvis den samlede saksbehandlingstiden er for lang og hvis det har vært en for lang inaktiv periode i løpet av den totale saksbehandlingstiden.

En sak i Høyesterett har angitt at dersom saken blir liggende i mer enn ett år uten at noe blir gjort i saken, er dette å regne som en krenkelse av EMK.