Mer fleksibelt med aksjesparekonto

Stig Flesland

Regjeringen foreslår flere små, men praktiske endringer som angår alle med aksjesparekonto.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Endringene er:

  • Utbytte kan gå inn på konto ubeskattet.
  • Man kan overføre verdipapir mellom egne aksjesparekontoer uten beskatning.
  • Man kan overføre verdipapir til ektefelles aksjesparekonto i forbindelse med skilsmisse.
  • Man kan overføre verdipapir til arvingenes aksjesparekonto i forbindelse med dødsfall.

– Dette er svært fornuftige endringer. Det er også en fordel for de som liker å investere i utbytteaksjer, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Han peker på at dette vil gjøre det mer fleksibelt å spare på denne måten.

Det skal heller ikke være noen begrensning med tanke på tilbyder. Du skal altså kunne overføre verdipapir både mellom kontoer hos samme tilbyder og mellom kontoer hos  forskjellige tilbydere.

Kun for hjemmehørende i EØS

Ordningen med aksjesparekonto ble innført 1. september 2017. Ordningen innebærer at personlige skattytere kan opprette aksjesparekonto.

Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis i selskap hjemmehørende i EØS, og andeler i aksjefond hjemmehørende i EØS.

Gevinster ved realisasjon av verdipapirer på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med realisasjonen, men først når midlene tas ut av kontoen.

I tillegg til de nevnte endringene foreslås det å avgrense ordningen slik at det fremgår at aksjesparekonto kan opprettes av personlige aksjonærer bosatt i EØS.

I den forbindelse foreslås det at gevinster ved realisasjon av verdipapirer på aksjesparekonto eid av utenlandsk kontohaver, anses som innskudd på kontoen.

Nye løsninger

De foreslåtte endringene gjør ordningen mer fleksibel for skattyterne, men gjør samtidig systemet noe mer komplisert for tilbyderne.

Det må blant annet utvikles nye innrapporteringsløsninger for kildeskatt tilpasset ordningen med aksjesparekonto.