Tvinger kommunene til å kutte eiendomsskatt

Stig Flesland

Det skal bli langt vanskeligere for norske kommuner å drive inn eiendomsskatt. I hvert fall er det tanken bak de foreslåtte endringene i statsbudsjettet.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I budsjettet foreslår regjeringen flere lettelser i eiendomsskatten for bolig- og fritidseiendommer fra 2020.

For det første forslås det å redusere maksimal skattesats fra 7 til 5 promille. Dette får betydning for skattytere i kommuner som allerede er på de høyeste nivåene – eller som hadde planer om å forhøye eiendomsskatten til 6 eller 7 promille.

– God nyhet!

– For boligeiere er dette en god nyhet, som vi støtter fullt ut. Eiendomsskatten har økt betydelig de senere årene, og er etter vårt en skatt med mange negative sider, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

– Etter skatteevnesynspunkter er det uheldig at den må betales uavhengig av eiers inntekt, og uavhengig av om det er du eller banken som i realiteten eier boligen. Eiendomsskatt er etter vårt syn mer nyttig i land med mer ustabile skatteregimer enn i Norge, hvor det for eksempel er store huller i innkrevingen av inntektsskatt.

Obligatorisk å bruke SSB-tall

Videre foreslås det at det blir obligatorisk å bruke grunnlaget for formuesverdi som grunnlag for eiendomsskatt på boligene.

Dette sikrer en likere verdsettelse mellom kommunene.

Det foreslås også at skattetaksten skal utgjøre 70 prosent av grunnlaget, både for bolig- og fritidseiendommer.

– Dette er bra. Det er bra at grunnlaget reduseres, og det er bra at det blir likebehandling av bolig- og hytteeiere. Frem til nå har reglene lagt opp til en skjevhet mellom bolig- og fritidseiendommer, ved at boligene kunne takseres til 80 %, mens fritidseiendommene kunne ligge på 100 %. En slik stemoderlig behandling av hytteeiere er det ingen grunn til, og det er bra at begge begrenses til 70 %, mener Lothe.