Skattemeldingen: Slik legger du til ekstra opplysninger

Stig Flesland

For inntektsåret 2017 er feltet for tilleggsopplysninger (post 5.0) fjernet. Det anbefales derfor at du gir eventuelle tilleggsopplysninger i eget vedlegg til skattemeldingen.

Tilstrekkelige opplysninger er nødvendig for at skattekontoret skal forstå hva som har skjedd. Mangelfulle og/eller uriktige opplysninger kan gi tilleggsskatt og gir skattemyndighetene anledning til å endre inntil 5 år (10 år ved skjerpet tilleggsskatt) tilbake i tid.

Vedlegg til skattemeldingen

Vedlegg kan brukes til å gi opplysninger om beløp ført i skattemeldingen, og om inntekter som ikke er medtatt i skattemeldingen. Har du for eksempel ført opp skattepliktig gevinst ved salg av bolig i skattemeldingens post 2.8.4, bør du i et vedlegg vise hvordan gevinsten er beregnet.

Leverer du elektronisk kan du skanne inn et dokument. Det er vanligvis ikke nødvendig å legge med kvitteringer og bilag, men opplys om at det kan fremlegges etter forespørsel fra skattekontoret.

Har du vedlegg, må du føre opp antall vedlegg til skattemeldingen. Alle vedlegg til skattemeldingen bør være nummerert og merket med ditt navn og personnummer. Vedleggene kan skannes.

Slik legger du ved vedlegg 

  • Logg deg inn i Altinn og finn frem skattemeldingen.
  • For å legge til et filvedlegg, klikker du på fanen «Vedlegg»
  • Klikk deretter på «Bla gjennom» (browse), velg ønsket fil fra datamaskinen din og
  • Klikk «Legg til».
  • Vedlegget sendes inn sammen med skattemeldingen din.
  • NB! Husk å skrive hvilken post i skattemeldingen det gjelder.

Vær oppmerksom på at vedlegg som ikke er et skjema, kan føre til senere skatteoppgjør.

Se også: Mer informasjon hos Skatteetaten