Skattemeldingen: Fast opphold på sykehjem? Sjekk denne posten nøye!

Stig Flesland

Eldre som har fått fast opphold på sykehjem har tidligere opplevd at primærboligen har blitt gjort om til sekundærbolig i skattemeldingen av Skatteetaten. Denne lille omklassifiseringen kan koste de eldre dyrt.

 

Dersom du eller noen du kjenner eier en bolig, men blir lagt inn på sykehjem og får fast opphold der, oppstår noen utfordringer.

Den første er hva du gjør med primærboligen, om den skal beholdes, lånes bort til familie, leies ut eller selges. Den andre er hvordan boligen behandles i skattemeldingen.

Slik skal boligen vurderes

Hvis du velger å beholde boligen selv, som de aller fleste nok gjør, skal den betraktes som din primærbolig. Det har Skatteetaten selv lagt til grunn i sin Skatte-ABC og i brev til Seniorsaken.

Her står det at dersom skattyter kan sannsynliggjøre at han/hun ikke kan bruke boligen som sitt hjem på grunn av forhold som vedkommende ikke har rådighet over, for eksempel alder eller helsemessige grunner, skal den fortsatt anses som primærbolig. Forutsetningen er at boligen ikke har vært utleid i det aktuelle tidsrommet.

Forskjellen utgjør mange tusen

Dette kan slå svært hardt ut for eldre som betaler formuesskatt.

For å vise det med et eksempel: Eva eier en bolig i Oslo som har markedsverdi på 6 millioner kroner som hun ikke bruker på grunn av at hun bor på sykehjem. Boligen har en formuesverdi (2017) på 1,5 millioner kroner som primærbolig, men dersom boligen regnes som sekundærbolig er formuesverdi (2016) på hele 5,4 millioner kroner.

For inntektsåret 2017 må Eva dermed betale 33.150 kroner mer i formuesskatt dersom boligen klassifiseres som sekundærbolig.

­

Sjekk selv!

– Når folk flytter på institusjon vet ikke Skatteetaten om boligen leies ut eller ikke. Hvis boligen ikke leies ut til andre, er det fortsatt din primærbolig. Hvis boligen leies ut, blir det din sekundærbolig. Hvis boligen er leid ut i løpet av det siste året, er det ikke sikkert at vi har oppdaterte opplysninger om dette. Derfor må den enkelte sjekke skattemeldingen og endre/fylle inn opplysningene slik at det blir riktig, skriver Skatteetaten i en epost til oss.

Dersom du som medlem i Skattebetalerforeningen oppdager at primærboligen feilaktig er registert som sekundærbolig kan du enten ta kontakt med Skatteetaten eller du kan ta kontakt med oss.