Skattemeldingen: Slik håndterer du samlivsbrudd

Stig Flesland

Samlivsbrudd får ofte store konsekvenser – ikke minst gjelder det økonomien. Vi skal vise deg noen av konsekvensene du bør være klar over når det gjelder skattemeldingen.

Dersom foreldrene ikke bor sammen, gis foreldrefradraget til den av foreldrene som barnet har bodd hos størstedelen av året. Har barnet bodd like lenge hos hver av foreldrene, gis foreldrefradraget til den som har betalt kostnadene.

Dersom begge har betalt, fordeles fradraget forholdsmessig innenfor de ovennevnte maksimalbeløp.

Eksempel: Trond og May er skilt, og har delt omsorg for et tvillingpar på 4 år. De har hver betalt 22.000 kroner for barnehage. Hver av dem får et fradrag på 20.000 kroner (halvparten av 40.000 kroner). Dersom de hadde hatt omsorgen for hvert sitt barn, ville de hver fått 22.000 kroner i fradrag.

Barnets foreldre bor ikke sammen

Når foreldrene ikke bor sammen ved inntektsårets utgang, skal barnets formue og inntekt i utgangspunktet skattlegges hos den av foreldrene som barnet er registrert bosatt sammen med i Folkeregisteret ved inntektsårets utgang.

Denne forelderen kan likevel kreve at barnet skattlegges sammen med den som har hatt omsorgen det meste av året.

Eksempel: Fredrik og Katrine er skilt. Deres felles barn Maren bor hos moren frem til november, og flytter da til faren Fredrik. I utgangspunktet er det Fredrik som da må skatte av Marens inntekter. Men han kan be om at de føres på Katrine i stedet.

Salg av bolig

Ved separasjon eller skilsmisse skal den fraflyttede ektefelle ved realisasjon av tidligere felles bolig godskrives den annen ektefelles botid. Den utflyttede ektefellen opparbeider botid i tidligere felles bolig selv om vedkommende flytter inn i egen fast bolig.

Eksempel: Jon og Ingrid er gift og bor i felles bolig i Stavanger. I juni 2015 skiller de seg, og Jon flytter ut. Boligen eies i fellesskap, og Ingrid bor i den frem til boligen selges i februar Også Jons andel av gevinsten er skattefri, selv om det er mer enn et år siden han flyttet ut.

Tilsvarende gjelder for tidligere samboere, men bare samboere som har eller har hatt felles barn.