Skattemeldingens viktigste post fjernes

Stig Flesland

Foto: Skatteetaten

Fra og med i år har Skatteetaten bestemt seg for å ta bort det vi i Skattebetalerforeningen har kalt den viktigste posten i skattemeldingen; post 5.0.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Det var her du kunne legge inn tilleggsinformasjon om ulike poster og forhold med skattemeldingen/selvangivelsen din tidligere – men denne muligheten er nå fjernet.

– Skattyterne brukte posten feil

Skatteetaten bekrefter overfor Skattebetalerforeningen at posten tas bort fra skattemeldingen, og mener at det ikke er behov for denne posten.

– I skattemeldingen for inntektsåret 2017 vil det ikke være et eget merknadsfelt (tidligere post 5.0) der du kan skrive inn fritekst. I den grad du har behov for å gi Skatteetaten utfyllende opplysninger utover å føre korrekt beløp i postene i skattemeldingen, har du mulighet til å sende et vedlegg til skattemeldingen, skriver Lene Marie Ringså, seksjonssjef for personskatt i Skattedirektoratets rettsavdeling, i en epost.

Hun mener denne posten har vært brukt på feil måte tidligere – og at det dermed ikke er grunn til å ha muligheten til å skrive inn tilleggsopplysninger.

– Vår erfaring med merknadsfeltet (post 5.0) har vært at det brukes til å oppgi opplysninger om inntekter, fradrag, formue eller gjeld som enten allerede var eller skulle ha vært ført i en egen post i skattemeldingen, skriver Ringså, og fortsetter:

– Med ny skatteforvaltningslov skal den enkelte skattyter selv kunne fastsette grunnlaget for sin skatteberegning (egenfastsetting). I den sammenheng er det viktig at skattyter fører inn inntekter, fradrag, formue og gjeld i de riktige postene i skattemeldingen. Vi har de siste årene laget flere nye poster på skattemeldingen for at skattyter skal være i stand til å egenfastsette skattegrunnlaget.

Vanskeligere å gi rett informasjon

Problemet med å fjerne denne posten er imidlertid at det kan bli vanskeligere for skattytere å gi tilstrekkelig informasjon.

Alle som leverer skattemelding har en opplysningsplikt overfor Skatteetaten, og når dette feltet fjernes blir det vanskeligere å gi informasjon.

– Hvis du er usikker på en post i skattemeldingen må du nå lage et vedlegg og sende dette ved skattemeldingen for å forklare. Mye taler dermed for at færre kommer til å utdype innholdet i poster de er usikre på, og i verste fall tar de kanskje ikke sjansen på å føre opp noe de er usikre på og går dermed glipp av skattepenger, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.