Skattemeldingen: Begynte barnet ditt i barnehage i 2017?

Stig Flesland

Når barna begynner i barnehage begynner en helt ny hverdag. Og med den kommer muligheten til å krympe skatten.

Foreldrefradraget er fradrag for legitimerte kostnader til pass og stell av barn innenfor visse beløpsgrenser. Har du barn som er 11 år eller yngre (født 2006 eller senere) kan du kreve foreldrefradrag for dokumenterte kostnader til pass og stell (kostnader til dagmamma, barnehage, skolefritidsordning, idrettsfritidsordning, barnevakt o.l.).

Fradraget gis for faktiske utgifter, begrenset oppad til 25.000 kroner for ett barn, deretter 15.000 for hvert barn.

Vær klar over at det er et vilkår for fradragsrett at du har betalt kostnadene via bank, dersom samlet beløp til en mottaker er minst 10.000 kroner per år.

Fradragsmulighetene inkluderer også kjøring til barnehage, SFO, dagmamma. Benyttes kollektiv transport gis det fradrag for merkostnadene. Dersom en benytter bil til transporten, gis det fradrag med kr 1,56 per kilometer for merkjøringen. Det er kun merkostnadene til transport som gir fradragsrett.

Dersom barna leveres på vei til jobb, kan du ikke få fradrag for hele avstanden mellom hjem og jobb – bare selve omveien du kjører for å komme deg til barnehagen.

Eksempel: Fanny har et barn, og betaler 24.000 kroner i året for barnehageplassen. Utgifter til ekstrakjøring til barnehagen er 3.600 kroner. Hun får fradrag for totalt 25.000 kroner, og vil altså bare få fradrag for 1.000 av totalt 3.600 kroner i transportutgifter.

Foreldrefradraget er ikke avhengig av at foreldrene jobber.