Altinn i ny versjon – dette er nytt

Stig Flesland

14. november kom Altinn i ny versjon (17.2). Og det er tydelig fra første gang du besøker siden!

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Endringene handler først og fremst om innføring av nytt design, og det begrenser seg ikke til førstesiden.

Ifølge en oversikt på altinn.no er det gjort en rekke forbedringer på siden og enkelte funksjoner.

Ny innboks

  • Responsivt design som støtter store og små skjermer.
  • Skjema og meldinger grupperes slik at de mest relevante skal komme øverst
  • Tydeligere informasjon om hva som er status/neste steg, som for eksempel til signering eller til betaling
  • Utseende er tilpasset hvem man representerer – enklere utseende på innboks for privatpersoner

Ekspandert visning av meldinger og ny aktivitetslogg

Meldinger vil i versjon 17.2 åpnes direkte i innboksen, som en utvidet visning av meldingen. Det blir (som tidligere) mulig å videresende melding på epost, men Altinn inneholder nå informasjon om at dette er gjort. Det er også utviklet en ny og bedre aktivitetslogg for meldinger og skjema, som viser tydeligere hvem som har gjort hva.

Papirkurv for privatpersoner og virksomheter

Det har tidligere kun vært mulig å slette elementer i innboks for privatpersoner. I  versjon 17.2 er det laget en papirkurv som gir både private og virksomheter mulighet til å slette tjenester i innboks eller arkiv som ikke er aktuelle lengre. Meldinger som kastes i papirkurven kan gjenopprettes (flyttes tilbake til innboks eller arkiv).

For privatpersoner er det også mulig å slette elementer permanent fra papirkurven. For virksomheter vil elementer lagt i papirkurv fjernes etter en gitt periode.

Nytt søk i innboks

Grensesnitt for søk er forenklet. I første omgang er det kun mulig å søke på tittelen på meldingen eller skjemaet, og å begrense treffene til en bestemt periode eller status. Det er mulig å lagre søkene man gjør, slik at de lett kan gjentas.

Separat arkiv

Det er opprettet en egen boks for arkiverte meldinger. Meldinger som er arkivert vil ikke synes i innboksen.

Lettere å velge hvem du representerer

Det er laget ny side for valg av hvem man representerer ved pålogging. I tillegg er det laget en ny funksjonalitet fra toppmenyen for å kunne bytte hvem du representerer etter pålogging.

Dette er tilgjengelig uansett hvor du står etter å ha logget på. På den nye siden skal det også være tydeligere hvilket foretak en underenhet hører til.

Hjelp tilpasset det du holder på med

I hele Altinn  ligger det nå et hjelpeikon nederst i høyre hjørne. Ved å trykke på dette, får man opp hjelpeinnhold tilpasset hvor man er og hva man har klikket på.

Nye klientdelegeringssider

Det skal bli enklere for regnskapsfører og revisor å delegere rettigheter til ansatte for klienter. Det er nye grensesnitt for å gi en ansatt tilganger for flere klienter, og for å gi flere ansatte tilganger for en klient.

Synlige samtykker

Det er laget et eget panel under Profil i portalen som viser hvilke samtykker man har gitt. Det kommer også en logg som viser bruken av samtykket.

Nytt design for informasjonssidene

Alle sider i Altinn som man kan nå uten å logge inn vil få nytt design. Det nye designet er responsivt, det vil si at utseendet på siden tilpasser seg størrelsen på skjermen man bruker.

Det skal også være gjort strengere prioriteringer i hvilket innhold alle skal se. Det vil være lettere å finne det mange trenger, uten at det noen få trenger har forsvunnet.

Ny skjemaoversikt

For å finne fram til riktig skjema, er oversikten over skjema og tjenester forenklet. Det vil være tre veier til skjemainformasjonen, via nye kategorier, via etat og via søk.

Bedre innhold under Starte og drive bedrift

Informasjonssidene om hvordan man starter og driver bedrift vil få en enklere struktur, med færre klikk før man kommer til innholdet. I tillegg skal det være gjort en rekke språklige forenklinger og forbedringer.

Ny søkeløsning for informasjonssidene

Å finne informasjon med dagens søk på altinn.no kan være frustrerende. Det er derfor lagd en helt ny søkeløsning som gir mer relevante treff når man søker.

Det er også tydeligere i søkeresultatet hva slags informasjon man har funnet.

Noe funksjonalitet forsvinner

Ikke all funksjonalitet vi lanserer i Altinn slår like godt an. I forbindelse med overgangen til nytt design, er noen funksjonaliteter som er svært lite brukt kuttet ut:

  • Samlesider for å gruppere sammen elementer i innboks
  • Mulighet å nekte brukere innsyn på instansnivå

Noe vil ha gammelt design

Ikke alt får nytt design. Utfylling av tjenester vil se ut og oppføre seg som før.

Det er også et par funksjonaliteter i innboksen som man inntil videre må bruke gammel meldingsboks for å få:

  • Søk på tvers av mange aktører
  • Delegering på instansnivå