Vil endre overgangsregel for aksjesparekonto

Stig Flesland

Aksjesparere får bedre tid på seg hvis de vil bruke aksjesparekonto. I tillegg inkluderes også egenkapitalbevis i overgangsordningen.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Ordningen med aksjesparekonto ble vedtatt i fjor, og trådte i kraft 1. september 2017. Innskudd på kontoen kan investeres i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og andeler i aksjefond. Gevinster ved realisasjon av verdipapirer på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med realisasjonen, men først når midlene
tas ut av kontoen.

Utvidet frist

For å lette overgangen til aksjesparekonto for personlige skattytere som er aksjonærer eller har andeler i aksjefond, bestemte Finansdepartementet at det skulle lages overgangsregler. Disse reglene innebar at personlige aksjonærer i 2017 overføre aksjer og aksjefondsandeler til aksjesparekonto med kontinuitet. Det vil si at overføringen ikke beskattes.

Etter å ha fått flere innspill om at denne fristen er i korteste laget, foreslår Finansdepartementet nå å utvide overgangsperioden slik at den også gjelder for 2018.

Se også: Få med deg de viktigste nyhetene på vårt «Praktisk skatte- og regnskapskurs»

Det vil si at børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefondsandeler kan overføres til aksjonærens aksjesparekonto med kontinuitet også neste år.

Inkluderer egenkapitalbevis

I statsbudsjettet for 2017 foreslo Finansdepartementet å avgrense ordningen til å gjelde investeringer i børsnoterte aksjer og aksjefond, altså at egenkapitalbevis ble holdt utenfor.

I forbindelse med stortingsbehandlingen ble det gjort endringer slik at ordningen også omfatter  egenkapitalbevis. Imidlertid kom ikke dette med da overgangsregelen ble innført. Derfor foreslår Finansdepartementet nå å endre overgangsregelen slik at også børsnoterte egenkapitalbevis omfattes av overgangsregelen.