KrF og Venstre enige om én ting før forhandlingene: Høytlønte skal skatte mer

Stig Flesland

Foto: Stortinget/Flickr

Budsjettforhandlingene begynte tirsdag denne uken, men med støttepartienes alternative budsjetter er det mulig å se for seg hvor man lander på skattesiden.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

For alle med høy inntekt er de alternative budsjettforslagene til KrF og Venstre dårlig nytt. Begge partiene vil stramme til skatteskruen i trinnskatten, slik at personer med over 600.000 kroner må ut med mer penger.

Vil endre trinnskatten

Måten dette blir foreslått gjort på er ved å øke satsen på trinnskattens to øverste nivåer. Regjeringen foreslo at denne skulle ligge på 12,4 prosent på trinn 3 og 15,4 prosent på trinn 4. Venstre vil ha satsen opp til henholdsvis 13 og 16 prosent. I tillegg vil de øke trygdeavgiften fra 8,2 til 8,5 prosent. Til gjengjeld vil de ha bort det laveste trinnet i trinnskatten, slik at lavtlønte kommer bedre ut.

KrF foreslår også å skjerpe inn skatten for alle med over 600.000 i inntekt.

– Vi foreslår en mer omfordelende trinnskatt for personer. Den innebærer skattelettelse for personer som tjener under 600.000 kroner og en skatteskjerpelse for personer som tjener mer enn 600.000 kroner. Den største skatteskjerpelsen får personer som tjener mer enn 1 mill. kroner, skriver KrF i sitt alternative budsjett.

Kjemper for hjertesaker

Både Venstre og KrF går inn i forhandlingene med åpenbare hjertesaker de vil ha gjennomslag for. KrF har følgende smørbrødliste som skal tilfredsstille kjernevelgerne:

  • Økt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner (50.000 kr for privatpersoner, 100.000 for bedrifter).
  • Beholde skatteklasse 2.
  • Øke grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift.

Venstre, på sin side, foreslår en del andre tiltak, blant annet :

  • Innføre minstefradrag for selvstendig næringsdrivende tilsvarende minstefradraget for lønnsmottakere.
  • Ingen arbeidsgiveravgift i tre år for nystartede bedrifter med mindre enn 5 ansatte.
  • Gå mot regjeringens forslag om endringer i firmabilordningen for el-biler.
  • Endre reisefradraget slik at bunnbeløpet opprettholdes hvis du kjører bil, men reduseres til 15.000 hvis du kjører kollektivtransport.

Les det alternative budsjettet til Venstre her

Les det alternative budsjettet til KrF her