Skatteklasse 2 blir historie – rammer 83.500 ektepar

Stig Flesland

I forslaget til statsbudsjett for 2018 vil regjeringen fjerne skatteklasse 2. Det vil ramme over 80.000 ektepar.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I begrunnelsen vises det til hensynet til «likestilling, arbeidsdeltakelse, integrering og bekjempelse av barnefattigdom». Dette innebærer at det høyere personfradraget for ektefeller som skattlegges under ett, bortfaller.

For dem som har fått fradraget innebærer det at de mister en skattefordel på oppimot 6.000 kroner. Denne skjerpelsen gjelder i de tilfellene der ektefellen med lavest inntekt ikke får utnyttet noe av sitt personfradrag i klasse 1.

Se også: Få med deg de viktigste nyhetene på vårt «Praktisk skatte- og regnskapskurs»

For ektepar der den ene ektefellen ikke har inntekt i dag, kan skatteøkningen fullt ut motvirkes om den hjemmeværende arbeider utenfor hjemmet i om lag 30 timer i året (forutsatt en årslønn på 345 000 kroner).

Regjeringen skriver også at mange som drar nytte av skatteklasse 2 ikke nødvendigvis vil bli rammet hardt.

«Om lag 76 prosent av pensjonistene som skattlegges i klasse 2, er pensjonister som utilsiktet kom inn under ordningen som følge av omleggingen av pensjonsskattereglene i 2011. Pensjonister med minste pensjonsnivå vil fortsatt ikke betale skatt om klasse 2 avvikles.»