Skal bli enklere å bruke aksjesparekonto

Stig Flesland

Det må bli enklere å ta i bruk aksjesparekonto. Det er budskapet til Finanstilsynet i et brev sendt ut 30. oktober.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost
Ifølge brevet er det opprettet oppimot 100.000 aksjesparekonti bare i løpet av september. Ordningen kan derfor vise seg å bli svært populær blant norske småsparere.

Problemer

Imidlertid har flere opplevd at det har vært store forsinkelser i forbindelse med overføring av verdipapirer. Det bekymrer Finanstilsynet, fremkommer det i brevet.

Les brevet hos Finanstilsynet

For å se til at forbrukernes interesser ivaretas har Finanstilsynet derfor foretatt en undersøkelse blant noen av de største tilbyderne av aksjesparekonto.

«Flere årsaker til forsinkelsene trekkes fram, men i hovedsak pekes det på manglende standardisering av stegene i flytteprosessen og informasjonen som skal utveksles.

Videre har flere tilbydere i salgsprosessen ikke innhentet tilstrekkelig informasjon fra kunden om investeringene som ønskes flyttet, slik at flyttekravet sendes til feil mottaker eller til flere mottakere samtidig.»

Vil ha løsning

I brevet skriver Finanstilsynet at dette skal løses raskt.

«Finanstilsynet forutsetter at tilbyderne av aksjesparekonto raskt etablerer løsninger for å forbedre situasjonen. Finanstilsynet vil følge den videre utviklingen, blant annet for å unngå at forbrukerne får sine investeringer låst i lengre perioder på grunn av unødige forsinkelser i flytteprosessen.»

I tillegg påpekes det at «tilbyderne av aksjesparekonto til enhver tid må forholde seg til kravene til god forretningsskikk i kundebehandlingen, og ivareta kundens interesser også der dette innebærer at kunder ønsker å flytte sine verdipapirer over til en annen tilbyder.»