Levering av skattemelding for næringsdrivende: Hva må du levere?

Stig Flesland

Alle næringsdrivende må levere skattemeldingen elektronisk. Leverer du skattemeldingen på papir vil denne bli ansett som ikke levert og du risikerer tvangsmulkt.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Hvordan du skal levere skattemeldingen for næringsdrivende, er avhengig av hvilken type bedrift du skal rapportere for og hva slags næring du driver.

Alternativ 1: Skattemelding (Selvangivelse) med næringsoppgaver og tilleggskjema 

Dette er den leveringsformen de fleste fortsatt benytter seg av. I tillegg til skattemeldingen må du enten levere næringsoppgave 1 eller næringsoppgave 2. Er du bokføringspliktig må du levere næringsoppgave 1 (RF-1175), mens du må levere næringsoppgave 2 (RF-1167) dersom du er regnskapspliktig.

Uavhengig om du leverer næringsoppgave 1 eller 2, må du også levere skjemaet «Personinntekt for enkeltpersonforetak» (RF-1224). Er du derimot blant dem som kan levere Næringsrapport skatt, slipper du å tenke på næringsoppgave og skjema for personinntekt – da vil alt være inntatt i det ene forenklede skjemaet (se under).

Alternativ 2: Skattemeldingen (Selvangivelse) og Næringsrapport skatt

Næringsrapport skatt er en leveringsform for næringsdrivende med enkle skatteforhold.  Løsningen er først og fremst ment for deg som driver egen bedrift og som gjør rapporteringen til Skatteetaten selv.

I Næringsrapport skatt er de ni mest brukte skjemaene for næringsdrivende slått sammen til en rapport. Du slipper dermed å hente opp de forskjellige skjemaene du skal bruke. Følgende skjema er inkludert i rapporten:

  • RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskap
  • RF-1052 Avstemming av egenkapital
  • RF-1084 Avskrivning
  • RF-1125 Bruk av bil
  • RF-1167 Næringsoppgave 2
  • RF-1175 Næringsoppgave 1
  • RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier
  • RF-1219 Gevinst- og tapskonto
  • RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak

I tillegg til at du slipper å hente opp de forskjellige skjemaene får du automatisk beregning av verdier underveis, hint som hjelper deg med å fylle ut feltene riktig og utfyllende hjelpetekster med eksempler.

Ikke alle kan benytte seg av løsningen. Driver du med for eksempel transport, familiebarnehage, landbruk eller overnattingstjenester kan du ikke benytte deg av løsningen. Du kan heller ikke benytte løsningen hvis du driver flere virksomheter eller har skatteplikt til flere kommuner.

Skatteetaten har laget en elektronisk veileder, hvor du ved å svare på noen enkle spørsmål får svar på om ditt foretak kan bruke Næringsrapport skatt. Du finner denne her.

Hvis løsningen passer for din bedrift, anbefaler vi at du bruker denne når du leverer skattemeldingen.

Alternativ 3: Forenklet levering for virksomheter med driftsinntekter på 50.000 kroner eller lavere

Noen personlige næringsdrivende er fritatt fra å levere næringsoppgave.

Fritaket gjelder enkeltpersonforetak som driver virksomhet og har brutto driftsinntekt (tilsvarende post 9900 i næringsoppgaven) som ikke overstiger 50.000 kroner. Det stilles videre som vilkår at du er skattemessig bosatt i Norge, og at du ikke er regnskapspliktig etter regnskapsloven. Dessuten må du ikke være registreringspliktig etter mvaloven.

Krever du næringsinntekten fordelt med ektefelle, har drevet mer enn én virksomhet i året, eller har drevet virksomhet som er skattepliktig til mer enn én kommune må du fortsatt levere næringsoppgave. Fritaket gjelder heller ikke for primærnæringene.

Dersom du er fritatt fra å levere næringsoppgave, er du også fritatt fra å fylle ut vedleggsskjema «Personinntekt fra enkeltpersonforetak» (RF-1224). Ønsker du likevel å gjøre det, for å kunne utnytte et eventuelt skjermingsfradrag, har du anledning til å fylle ut skjemaet. Har du negativ personinntekt fra 2015 eller tidligere år bør du også levere RF-1224 slik at du ikke går glipp av fremtidig fradrag for underskudd.