Dagens skattetips: Har du inntekter fra aksjer? Har du sett den «mystiske» oppjusteringen?

Stig Flesland

I skattemeldingen for 2016 har det dukket opp en helt ny post for deg som har aksjeinntekter. Denne posten har du ikke sett før – og den er kanskje egnet til forvirring. Vi skal vise hvor du finner den – og hva det er!

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Høyere skatt

Dersom du har inntekter fra aksjer som står i post 3.1.5 «Skattepliktig aksjeutbytte/verdi fra RF-1088» vil du kanskje ha lagt merke til at du også har fått en helt ny post i skattemeldingen. Denne står uten noe nummer og heter «Oppjustert aksjeinntekt/-tap».

Dette er en post som er helt ny av året, og som har kommet med i skattemeldingen fordi man har besluttet å øke skatten på aksjeinntekter/aksjeutbytte (også kalt eierinntekter).

Eierinntekter

Fra 2016 beskattes eierinntekter (aksjeutbytte, gevinst-/tap ved salg av aksjer, utdeling fra deltakerfastsatt selskap og gevinst-/tap ved salg av andel i deltakerfastsatt selskap med 28,75 %. Teknisk gjøres dette ved at eierinntektene oppjusteres med en faktor på 1,15. Andre kapitalinntekter (f.eks. renteinntekter og utleieinntekter) beskattes med 25 %

I skattemeldingen blir dette altså synlig ved at du finner det ordinære aksjeutbyttet/aksjeinntekten i post 3.1.5, og det oppjusterte tillegget som en egen post noe under.