Skattemeldingen: Pensjonister kan få skattesmell etter «frekkis» fra Skatteetaten

Stig Flesland

Et ukjent antall skattebetalere med pensjon fra Sverige og Danmark risikerer å betale inntil 29.880 kroner for mye i skatt for 2016.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

– Skatteetaten har i praksis satt opp en skattefelle for disse pensjonistene, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Fellen består i at Skatteetaten i et ukjent antall tilfeller har forhåndsutfylt pensjonsinntekt fra Sverige og Danmark i feil post i skattemeldingen. Pensjonister som er rammet må selv rette opp dette, hvis ikke vil skatten bli for høy.

– Jeg synes fremgangsmåten er lite gjennomtenkt fordi Skatteetaten i praksis har satt opp en skattefelle for denne gruppen, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Vanskelig å oppdage

Lothe og de andre rådgiverne i foreningen ble overrasket da de oppdaget feilen i skattemeldingen til medlemmer de har hjulpet den siste tiden.

– Dersom det er slik at pensjonen ikke kan forhåndsplasseres i riktig post fordi relevante opplysninger om pensjonen mangler, burde den ikke vært forhåndsutfylt i det hele tatt, sier Lothe.

– Folk flest stoler på opplysningene som allerede er forhåndsutfylt i skattemeldingen, og har all mulig grunn til å tro at pensjonen står i riktig post. Her er det altså snakk om en feil ved forhåndsutfyllingen som det er vanskelig å oppdage for et utrent øye, og det er en feil som går i skattyters disfavør. Hvis skattemyndighetene skal tas på alvor når de hevder at de jobber for at skattebetalerne ikke skal betale for mye skatt, bør de absolutt unngå denne type feilgrep. Det bidrar til det motsatte, fortsetter Lothe.

Dette er feilen

Pensjoner fra Sverige og Danmark blir forhåndsutfylt i skattemeldingen for første gang i år. Pensjoner som kan sammenlignes med norsk folketrygd skal stå i post 2.2.3. Pensjonen kvalifiserer da til det såkalte skattefradraget for alderspensjonister.

Men Skatteetaten har valgt å plassere all pensjon fra Sverige og Danmark i post 2.2.2, en post for pensjoner som ikke gir grunnlag for skattefradraget. Her har de altså plassert private pensjoner, tjenestepensjoner ol. som skal stå i denne posten, men også offentlige pensjoner som egentlig skal stå i post 2.2.3.

Dermed går et ukjent antall pensjonister, som ikke allerede har norsk pensjon i post 2.2.1, glipp av skattefradraget.

Over 20.000 med pensjonsopplysninger

– Skatteetaten har ikke alle opplysninger som er nødvendige for å kunne beregne skattefradrag for pensjoner fra Sverige og Danmark. I oppgavene vi mottar fra Sverige og Danmark står det verken tidsrom eller pensjonsgrad, og begge de opplysningene er relevante i Skatteetatens vurdering, sier Lene Ringså, seksjonssjef i rettsavdelingen i Skatteetaten i en epost, og fortsetter:

– Etter våre undersøkelser vil de aller fleste pensjonister allerede ha fullt skattefradrag på grunn av norsk alderspensjon.

På spørsmål om hvordan pensjonistene informeres, svarer Ringså i Skatteetaten at følgende skal stå i deres skattemelding:

«Du har mottatt (offentlig) alderspensjon fra utlandet som kan gi rett til skattefradrag for pensjonsinntekt. For at vi skal kunne vurdere om du har rett til skattefradrag, må du oppgi hvor mange måneder i løpet av året du har mottatt alderspensjon fra utlandet og med hvilken pensjonsgrad.»

I tillegg opplyses det at det skal bli gjennomført kontroller for å sjekke om de som har krav på fradrag har sendt inn nødvendige informasjon.

Det er til sammen 21 308 personer som får forhåndsutfylt pensjon eller uføreytelser fra Danmark og Sverige på skattemeldingen.