Hva bør du velge – aksjesparekonto, fondskonto eller aksjefond?

Stig Flesland

Dersom regjeringens foreslåtte statsbudsjett blir en realitet, er det etter hvert mange spareformer en kan velge mellom.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Det er nyttig å vite noe om skattebelastningen ved aksjesparekonto, sammenlignet med aksjefond og fondskonto. Vi har sammenlignet spareformene i dette eksempelet.

Aksjefond

Investeres 200.000 kroner i et aksjefond i januar 2017 og avkastningen etter kostnader er 6 prosent årlig, vil en etter fem år sitte igjen med fondsandeler for 267.645 kroner.

Med en eierskatt på forventet 30,7 prosent, vil du etter skatt sitte igjen med 250 010 kroner, dersom skjermingsrenten er 1 prosent.

Fondskonto (foreslås fjernet fra 2018)

Eierinntekten oppreguleres ikke, så her betales bare skatteprosenten for alminnelig inntekt på gevinsten.

Dersom ordningen beholdes, og skattesatsen settes ned til forventede 23 prosent, sitter en etter fem år igjen med 252.086 kroner.

Aksjesparekonto

Her er de skattemessige effektene i stor grad de samme som investering direkte i aksjefond, og avkastningen etter skatt blir lik hvis en forutsetter at det ikke har blitt utbetalt utbytte og innestående på kontoen tas ut etter fem år.

Det er likevel noen forskjeller sammenlignet med aksjefond:

  • For det første utjevnes skjermingsfradraget mellom ulike aksjer/fond på en aksjesparekonto, noe som innebærer at skjermingsfradraget kan brukes uavhengig av hvilke aksjer man får inntekter fra.
  • For det andre vil gevinster på en aksjesparekonto ikke være skattepliktige før de tas ut, noe som betyr at en kan skifte aksjer/fond uten å betale skatt før gevinsten tas ut. Utbytte skattlegges likevel i utbetalingsåret.