Gunstige skattegrep før nyttår

Stig Flesland

Foto: Colourbox

Bruk den siste tiden av 2016 til å spare skatt eller gjøre lure skattegrep – hvis du kan. Vi kan gi deg noen tips som kan benyttes, et som kan brukes neste år og et som absolutt ikke bør benyttes.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Spar til bolig: Det er knapt noen spareform som er mer lønnsom enn boligsparing for ungdom (BSU). Til og med det inntektsåret du fyller 33 år kan du spare inntil 25.000 kroner og få skattefradrag på 20 prosent av sparebeløpet. Sparer du maksimalbeløpet, gir det deg 5.000 kroner i spart skatt. Samlet sparebeløp kan ikke overstige 300.000 kroner.

Spar formuesskatt ved å gi forskudd på arv: Dersom du har netto formue som overstiger fribeløpet kan du redusere formuesskatten ved å gi barna forskudd på arv. Barna må være 17 år, hvis lignes de uansett sammen med foreldrene.

Realisere aksjer eller fond?  Etter nyttår går skatten på aksjegevinster opp, og dersom du har aksjer med gevinst du vurderer å selge uansett, vil det være gunstig å selge før nyttår.

Dersom du skal selge aksjer med tap før nyttår bør du gjøre et nøye regnestykke. Etter nyttår blir fradraget på grunn av tapet høyere enn det var i 2016. Normalt sett vil det derfor lønne seg å avvente og selge over nyttår.

Utbytte? Skatten på aksjeutbytte øker til neste år, så dersom du har utbyttegrunnlag i selskapet kan det lønne seg å beslutte utbytte før nyttår. Dersom du i tillegg beslutter at utbetaling av utbyttet forfaller først til neste år dette ikke formueseffekt for deg før til neste år igjen – ikke forfalt utbytte regnes ikke som formue for aksjonæren.

Utsett utbetalinger til 2017: Hvis du i 2016 passerer grensene for trinnskatt 3 og 4 (toppskatt) og forventer lavere inntekt i 2017, kan det lønne seg å forskyve utbetalingstidspunktet til over nyttår. Dette kan være aktuelt hvis du har bonus, provisjoner eller overtidsgodtgjørelse til gode.

Kjøp av private tjenester: Du kan i 2016 betale privatpersoner inntil 6.000 kroner skattefritt for mindre tjenester i tilknytning til ditt hjem eller din fritidsbolig. Har du for eksempel avtalt med naboen at han skal skifte ut kjøkkeninnredningen på hytta, kan det være lurt å starte arbeidet i år. Han vil da kunne motta 6.000 kroner skattefritt i 2016, sluttføre arbeidet og motta inntil 6.000 kroner skattefritt i 2017.

Gi gaver til gode formål: Gaver til frivillige organisasjoner, for eksempel Redd Barna eller Røde Kors, gir skattefradrag dersom gaven til den enkelte organisasjon er minst 500 kroner.

Kjøp av driftsmidler – avskrivning: Er du næringsdrivende skal driftsmidler (maskiner, datautstyr, møbler osv.) med kostpris over 15.000 kroner avskrives. Har du konkrete investeringsplaner er det derfor lurt å investere sent på året da avskrivningsbeløpet blir like stort uansett når på året du har investert.

Rådet for 2017: Selvstendig næringsdrivende, frilansere og ansatte i eget aksjeselskap/NUF kan spare til egen pensjon. Maksimal sparing er 4 prosent av brutto pensjonsgivende inntekt mellom 1 og 12 G.

Her trenger du imidlertid ikke å foreta deg noe før nyttår. Du får nemlig fradrag for 2016 så lenge premien er betalt før 31. mars 2017. Har du høy inntekt, kan du spare ganske store beløp i skatt. Ta gjerne kontakt med oss i Skattebetalerforeningen eller i SBF Skatteadvokater hvis du vil vite mer om dette.

Det du ikke bør gjøre: Hvert eneste år prøver noen å lure Skatteetaten ved å ta ut store pengebeløp fra bankkonto forholdsvis kort tid før jul og sette inn pengene kort tid etter nyttår. Det er et ganske dårlig triks, sannsynligheten for at du blir oppdaget er ganske stor og du risikerer tilleggsskatt.

Av Bård Erlend Hansen, advokat i SBF Skatteadvokater. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby deg og din bedrift, besøk www.sbfskatteadvokater.no