Bruksrettfellen

Stig Flesland

Vurderer du å overføre boligen til barna – med bruksrett til deg selv? Det bør du være forsiktig med! Da kan du gå i det vi kaller «bruksrettfellen».

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Av og til kan foreldre ønske å overføre huset til barna, men fortsatt ønske å bo i huset. Det innebærer at foreldrene gjerne da betinger seg en bruksrett, som sikrer at de har rett til å bo der så lenge de ønsker, selv om det er barna som faktisk eier huset.

Uheldig skattemessig

Man må da være klar over en ting, og det er at bruksretten reduserer barnas inngangsverdi. Dette kan være uheldig skattemessig dersom arvingene senere skal selge, og de ikke oppfyller kravene til bo- og eiertid.

Vi kan vise dette med eksempel:

Foreldrenes hus har en verdi på 4 millioner kroner, uten påheftet bruksrett. Foreldrene betinger seg bruksrett så lenge de lever (eller i praksis til de eventuelt kommer på sykehjem).

Dersom bruksretten har en samlet verdi på for eksempel 1 million kroner, blir barnas inngangsverdi bare 3 millioner kroner. Hvis barna senere selger boligen for 4 millioner kroner, uten selv å oppfylle kravene til bo- og eiertid, blir skattepliktig gevinst altså 1 million kroner.

Hvorfor velge dette?

En mulig årsak til å gjøre det på denne måten, er at man ønsker å unngå det vi kan kalle «innlåsingseffekten». Dette er det som kan oppstå dersom foreldrene mister sin rettslige handleevne.

Det typiske er at lengstlevende forelder havner på sykehjem og er sterkt mentalt svekket. I en slik situasjon vil arvingene normalt sett ikke kunne selge huset og dele ut midlene fordi de ikke har råderett over huset.

Det kan da være praktisk at huset allerede er overført til arvingene.

Godt alternativ

En god alternativ løsning kan være at foreldrene, i stedet for å overføre huset til barna, skriver en fremtidsfullmakt.

I en slik fullmakt kan det for eksempel fremgå at boligen kan selges og midlene deles ut som arveforskudd hvis foreldrene kommer på sykehjem som følge av mental svekkelse.

På den måten unngår dere den uønskede innlåsingseffekten, og samtidig vil ikke boligens inngangsverdi bli redusert på grunn av at det hefter en bruksrett på boligen.

I tillegg vil inngangsverdien stige med stigende boligpriser så lenge foreldrene er eiere av boligen.