Viktige frister for a-melding 2017

Stig Flesland

Det nærmer seg nytt år – og nye frister. Her er oversikten over tidsfristene du har å forholde deg til når det gjelder levering av a-meldingen.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Måned Frist for å levere
a-melding
Frist for betaling av
skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Januar 6. februar
Februar 6. mars 15. mars
Mars 5. april
April 5. mai 15. mai
Mai 6. juni
Juni 5. juli 17. juli
Juli 7. august
August 5. september 15. september
September 5. oktober
Oktober 6. november 15. november
November 5. desember
Desember 5. januar 2018 15. januar 2018

Banner bli medlem 2016

NB! Mange leverer a-meldinger tidlig. Men: Husk at du ikke kan levere a-meldinger som gjelder for 2017 før vi har passert nyttår. Heller ikke for 2018 før vi skriver januar 2018. 

Les mer om dette hos Brønnøysundregistrene