Ferievikarer i A-ordningen? Slik gjør du det!

Stig Flesland

Dersom du har arbeidstakere som for eksempel bare jobber om sommeren, så skal disse like fullt registreres i A-ordningen mens de er i arbeid. Men de skal kun registreres i de månedene de faktisk er i arbeid.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Sett sluttdato

Ifølge Altinn, som administrerer A-ordningen bør du rapportere sluttdato når sesongen/oppdraget er over, selv om personen skal jobbe for deg igjen ved en senere anledning. Eneste unntak er om personen skal starte en ny arbeidsperiode hos deg innen de neste 30 dager – da kan arbeidsforholdet holdes åpent så lenge.

Ved starten på en ny sesong eller et nytt arbeidsforhold bør hver enkelt arbeidstaker bli opprettet i ordningen med et nytt arbeidsforhold med ny startdato og ny arbeidsforholds-ID.

Setter du sluttdato for sesongarbeiderne, har du ikke lenger plikt til å sende a-melding hvis du ikke har andre ansatte eller utbetalinger.

Hvis du ikke setter sluttdato

Setter du ikke sluttdato må du sende a-melding hver eneste måned. Du vil også ha ansvar og plikter overfor arbeidstaker etter blant annet arbeidsmiljøloven så lenge du ikke har meldt sluttdato, noe som også er tilfelle selv om arbeidstakeren ikke jobber hos deg.

I tillegg til at det sparer deg for litt arbeid – ved at du ikke trenger å sende inn opplysninger om personer som ikke jobber for deg – vil statistikken bli mer riktig dersom du setter en sluttdato. Dessuten er Aa-registeret et grunnlagsregister for mange brukere, og det er viktig at det er korrekt. For eksempel beregnes premien for avtalefestet pensjon og obligatorisk tjenestepensjon ut fra antall arbeidsforhold i Aa-registeret.

Kurs: Lønn – utvalgte problemstillinger og nyheter

Skaper merarbeid

Så lenge sesongarbeideren står med et arbeidsforhold i Aa-registeret, har du ansvar og plikter etter blant annet arbeidsmiljøloven, som arbeidsgiveransvar, sykefraværsoppfølging mm. Riktig rapportering gjør at ansvaret blir korrekt avgrenset.

For arbeidstakers del kan også en slik feilrapportering skape problemer med ytelser fra NAV. Det kan i sin tur gi deg merarbeid ved at NAV kan måtte be om forklaring på hva som er faktiske forhold.

Premien for avtalefestet pensjon og obligatorisk tjenestepensjon kan også bli for høy, siden den baseres på antall aktive arbeidsforhold i Aa-registeret.

Les mer om a-ordningen hos Altinn