Hva kan SBF Skatteadvokater gjøre for deg?

Visste du at Skattebetalerforeningen har et eget advokatkontor som tilbyr rådgivning og bistand i skatte- og avgiftssaker til fornuftige priser?

skattebetalerforeningen

Som medlem av Skattebetalerforeningen er du sikret skattebistand dersom du leser medlemsbladet eller dersom du ringer vår Skattehjelptelefon. For de aller fleste vil dette kanskje være nok.

Utvidet bistand

Men noen trenger også mer omfattende bistand, som for eksempel hjelp til å planlegge et generasjonsskifte/arveoppgjør, hjelp til å skrive en klage eller hjelp til å finne den beste løsningen for selskapet man eier. I alle disse tilfellene, og en rekke andre, vil en god løsning være å kontakte oss og la SBF Skatteadvokater ta jobben.

SBF Skatteadvokater AS eies av Skattebetalerforeningen, og er et advokatfirma med dyktige skatteadvokater- og rådgivere.

– Våre advokater og rådgivere er spesialisert innen skatterett, avgiftsrett og selskapsrett, og vi kan gi advokatbistand innen skatte- og avgiftsrett samt selskapsrett til Skattebetalerforeningens medlemmer, og også til ikke-medlemmer innenfor de samme områdene, sier Trond Olsen, advokat i SBF skatteadvokater.

Når trenger man hjelp?

Olsen peker på fem typiske situasjoner der det kan være aktuelt med advokatbistand.

Alle spørsmål innen skatt og avgift knyttet til privatpersoner og bedrifter

– Advokatene i SBF Skatteadvokater har lang erfaring og bred kompetanse innenfor bedrifts- og personbeskatning, og har også spisskompetanse innen merverdiavgift og eiendomsskatt. Vi kan analysere skatte- og avgiftskonsekvensene av en bestemt transaksjon, som salg av fast eiendom eller oppkjøp av et selskap, og gi veiledning for hvordan man bør gå frem for å sikre seg de mest effektive løsningene. Vi har svar på spørsmålet om hva som lønner seg skatte- og avgiftsmessig!

Planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter, samt utforming av testamenter og fremtidsfullmakter

– Vi bistår regelmessig ved generasjonsskifter, enten det er snakk om familiebedriften eller hytta på fjellet. Arveavgiften ble opphevet fra 2014, men det betyr ikke at du ikke trenger å tenke skatt og avgift i slike tilfeller. Måten du strukturer generasjonsskiftet på kan ha åpenbare skatteeffekter, og vi kan hjelpe deg frem til en effektiv løsning. Vi kan også bistå med selve gjennomføringen, som utforming av avtaler og testamenter/gavebrev og registreringer mot det offentlige. Vi kan også hjelpe deg med utforming av fremtidsfullmakter.

Rådgivning og gjennomføring i forbindelse med etablering av virksomhet, transaksjoner, oppkjøp og omstruktureringer

– Her er det mange aktuelle spørsmål som kan bety mye for skattebelastningen. Bør du ha aksjeselskap eller enkeltpersonforetak? Bør du ha ett eller to selskaper? Vi kan svaret på hva som vil være den mest effektive organisasjonsformen for din næringsvirksomhet og hvordan du bør strukturere ditt eierskap. Vi forteller deg hvordan du kan komme dit, og hjelper deg gjerne med utforming av dokumentasjon. Vi gjennomgår også avtaler for deg for å sikre en sikker løsning.

Spørsmål om skatt og avgift i internasjonale forhold

– Som de fleste som har stått oppe i det har erfart: Utenlandsforhold og transaksjoner over landegrensene reiser særlige skatte- og avgiftsspørsmål, der også skatteavtaler må vurderes. Vi har lang erfaring med rådgivning i slike saker. Vi hjelper deg til å unngå dobbeltbeskatning fordi du må skatte til flere land. Vi bistår også regelmessig i saker om frivillig retting – det vil si «hjemflagging» av utenlandsformue.

Alle stadier i klage- og tvistesaker overfor skattemyndighetene og domstolene

– Har du fått varsel om bokettersyn, endring av ligning eller skal klage på skatteoppgjøret? Vi kan bistå i alle slike saker – erfaringsmessig kan det være lønnsomt å søke profesjonell bistand i tidligere stadier av saken. Vi tar også regelmessig skattesaker for domstolene.

******************

Trenger du hjelp? Vi bistår gjerne!

Advokat Trond Olsen +47 958 28 010

Send oss en mail på sbf@skatt.no