Bør vi ha felleseie?

Stig Flesland

FELLESEIE?

Jeg overtok barndomshjemmet mitt for noen år siden. Min samboer eier og driver egen rørleggerbedrift. Vi har nå bestemt oss for å gifte oss. Jeg har vært helt klar på at jeg ønsker å beholde barndomshjemmet mitt. Jeg ønsker heller ikke å risikere at det skjer noe med barndomshjemmet mitt om bedriften til min mann går konkurs. Hva bør vi gjøre?

ADVOKATEN SVARER:

Ved inngåelse av et ekteskap er det det lovens normalordning med felleseie. Dette innebærer at netto formue fra hver part skal være grunnlag for en lik deling ved en eventuell skilsmisse.

Det er visse regler for skjevdeling av midler man har brakt inn, men her er det på vilkår. Dersom man ønsker å sikre at barndomshjemmet beholdes i familiegrenen, og at verdien ikke skal gå tapt dersom uforutsette forhold inntreffer i anledning ektefelles økonomiske interesser og ansvar, kan partene etter ekteskapsloven § 42 enes om å gjøre et unntak fra deling.

Ektefeller kan ved ektepakt avtale at det de eier eller senere erverver, skal være unntatt fra deling (særeie). En slik avtale kan også inngås med sikte på et forestående ekteskap.

Avtalen kan begrenses til å gjelde den ene ektefellens formue eller deler av den enes eller begge ektefellenes formue. En slik avtale vil også beskytte deg mot eventuelle krav fra den andre ektefelles kreditorer.

Trenger du bistand?

Kontakt SBF Skatteadvokater!
Advokat Joachim K. Johannessen +47 412 76 895
Advokat Per-Ole Hegdahl +47 958 37 464 

sbf@skatt.no