Dagens skattetips: Denne muligheten bør studenter kjenne til!

Stig Flesland

Er du student – og hadde sommerjobb på studiestedet i fjor? Da bør du lese videre.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Hvis du som student i fjor hadde heltidsarbeid på studiestedet, og derfor bodde borte fra hjemmet på grunn av arbeidet, og pendlet hjem i denne perioden, har du krav på pendlerfradrag. Som pendler vil du ha krav på fradrag for merutgifter til kost med 200 kroner per døgn i disse ukene.Banner bli medlem 2016

I «Lignings-ABC» står følgende å lese:

«Studenter som f.eks. i sommerferien tar heltidsarbeid på studiestedet og derfor bor utenfor hjemmet på grunn av arbeidet, har imidlertid krav på fradrag for merkostnader ved opphold utenfor hjemmet i denne perioden. (…) Skattyter som har heltidsjobb og som samtidig er deltidsstudent, har også krav på fradrag for merkostnader ved opphold utenfor hjemmet (skattemessig bosted) selv om valg av arbeidssted er påvirket av studiene.»

Eksempel: Sunniva studerer i Bergen. Etter avlagt eksamen i slutten av mai jobber hun fulltid i syv uker før hun reiser til hjemstedet på ferie. I løpet de syv ukene er hun tre ganger på besøk hjemme, slik at hun totalt har oppholdt seg 43 dager i Bergen. Fradraget for merutgifter til kost er dermed 43 x 200 kroner = 8.600 kroner, som føres i post 3.2.7. Summen av utgiftene til reisene til hjemstedet, og daglig reise mellom hybelen i Bergen og jobben i Bergen er under 16.000 kroner, slik at hun ikke har noe krav på fradrag for reiseutgifter.

Usikker? Vi kan bistå deg – les mer om medlemskap i Skattebetalerforeningen!