Sekretariatet som skal forberede sakene for nemnda er nå under etablering i Stavanger. Nemnda består av leder, nestleder og 51 ordinære medlemmer og vil normalt arbeide inndelt i avdelinger på tre personer. Klagesakene kan i visse tilfeller gå videre til ny behandling i utvidet avdeling der fem personer inkludert nemnda leder eller nestleder deltar.

Kjente medlemmer

Blant medlemmer verdt å trekke frem er advokat Marianne B. Bugge, som er nestleder i styret i Skattebetalerforeningen samt partner i advokatfirmaet Harboe & Co og advokat Jan Syversen, som er tidligere daglig leder i Skattebetalerforeningen.

I tillegg finner man både advokater og økonomer med og uten egen praksis, ansatte i akademia og øvrig offentlig ansatte på listen.

Her finner du hele listen over nye medlemmer (ekstern lenke).