Et eget sekretariat som skal forberede sakene for nemnda er nå under etablering i Stavanger. Sekretariatet vil administrativt ligge under Skattedirektoratet, men for å sikre nemndas reelle uavhengighet, er det lovfestet at sekretariatet ikke skal kunne instrueres i faglige spørsmål. Et eget sekretariat vil også sikre at klagesakene blir vurdert av nye saksbehandlere som har distanse til tidligere avgjørelser.

Skattebetalerforeningen er blant organisasjonene som har spilt inn flere aktuelle kandidater til Skatteklagenemnda. I meldingen skriver Finansdepartementet at «de øvrige medlemmene av nemnda vil bli oppnevnt om kort tid.»

Les mer om bakgrunnen Andvord og Folkvord i Finansdepartementets melding