Dette er feil i selvangivelsen

Stig Flesland

Har du sjekket selvangivelsen din? Foreløpig har Skatteetaten oppdaget feil som påvirker over 100.000 selvangivelser. Men det er ikke alle som trenger å være bekymret.

Vil du ha gode skatteråd? Få en utgave av vårt medlemsblad tilsendt på e-post – kostnadsfritt!

Hvert år mottar Skatteetaten over 50 millioner grunnlagsdata, eller biter av informasjon om meg og deg, til selvangivelsen. Små feil kan derfor angå veldig mange – noe som har skjedd også i år.

– I de tilfeller det oppstår feil eller mangler i rapporteringen, tar vi straks tak i det sammen med oppgavegiver for å sikre en god løsning. Vårt mål er at skattyter får korrekte opplysninger inn på selvangivelsen. Det er imidlertid viktig å påpeke at det er skattyter som har ansvaret og at det derfor alltid er viktig å kontrollere at de forhåndsutfylte beløpene i selvangivelse stemmer og at det ikke mangler noe, skriver Anette Bjerke, seniorrådgiver i Skattedirektoratet, i en e-post.

Les også: 7 poster i selvangivelsen som ofte må rettes av deg

Feilene – foreløpig

Så langt kjenner Skatteetaten til følgende feil:

  • Det er mangelfull rapportering fra Verdipapirsentralen (VPS) av utbytte for 38 aksjeselskaper. De berørte aksjonærene vil motta korrigert aksjeoppgave (RF-1088), men trenger ikke å endre dette beløpet i selvangivelsen sin. Vi legger de korrekte opplysningene om utbytte til grunn i beregning av skatteoppgjøret. Alle berørte blir varslet. (Feilen er omtalt i Finansavisen og en del andre medier)
  • Det er oppdaget et par feil i rapporteringen fra Nav. Den ene gjelder etterlattepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK). Feilen berører ca 11 000. Den andre feilen gjelder AFP-kompensasjonstillegg og berører ca 49 000. Disse blir varslet, og skatteoppgjøret blir riktig.
  • Det er ny måte å rapportere lønnsopplysninger på i år. Kvalitetssikringen av den nye rapporteringen gjennom a-ordningen, avdekker noen feil og mangler. Det er tett oppfølging av arbeidsgiverne, blant annet gjennom nyhetsportalen på Altinn og telefon for å sikre rask og god veiledning for dem som strever med å få til korrekt rapportering. Dette ivaretas av Etatenes fellesforvaltning.
  • Det forekommer noen tilfeller av at arbeidsgivere har sendt inn opplysninger (a-melding) som har mangler som gjør at det ikke er mulig å identifisere hvilken type beløp dette er, og føre det inn på rett post i selvangivelsen.

Få medlemsbladet gratis

Hva skjer når det er feil?

– Hvilken risiko løper man hvis man ikke sjekker selvangivelsen? 

– Det er skattyters plikt å sørge for at tallene er korrekte. Manglende opplysninger kan føre til at du betaler for mye skatt, og du risikerer tilleggsskatt hvis det er inntekter som ikke er oppgitt på selvangivelsen, skriver Anette Bjerke.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Tidligere har det vist seg at dette ikke bare er en tom trussel, men ifølge nye regler skal det mer til for å få tilleggsskatt enn før.