Skattekutt: 21 millioner hver dag

Stig Flesland

Foto: Werner Juvik/www.juvik.com

I løpet av de 897 dagene (per 11. april 2016) regjeringen Solberg har sittet ved makten har det i snitt blitt kuttet skatter og avgifter med 21 millioner kroner – hver eneste dag.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Tallet fremkommer i et svar finansminister Siv Jensen (Frp) har sendt på Truls Wickholms (Ap) skriftlige spørsmål.

– Samlede skatte- og avgiftslettelser så langt under denne regjeringen er anslått til om lag 18,5 milliarder 2016-kroner. Når skattelettelsene er fullt innfaset (i 2016), anslås altså det årlige skattenivået fremover å være 18,5 mrd. kroner lavere enn før regjeringen tiltrådte, skriver Jensen i sitt svar på spørsmålet om hvor store inntekter regjeringen ikke lenger har.

Ifølge Jensen vil det gjennomsnittlige tallet for skattekutt hver dag øke etter at de nyeste kuttene fullt ut er innfaset.

– De samlede skatte- og avgiftslettelsene på om lag 18,5 mrd. kroner fordelt på de 897 dagene regjeringen hadde sittet frem til 30. mars utgjør om lag 21 mill. kroner per dag i skatte- og avgiftslettelser. Dersom man beregner hva det reduserte skattenivået, når 2016-nivået er fullt innfaset, utgjør daglig, betyr det om lag 50 millioner kroner lavere skatte- og avgiftsinnbetalinger per dag i et kalenderår fremover i tid, skrives det videre.